huis de Ster

1571, ongedateerde akte 
Ida Anthonissen, weduwe van Goort van der Huelen (met Cornelis Matthijssen haar voogd) verkoopt aan jonker Godefroij van Wasservas in een huis, hof, erf en gronden genaamd de Sterre in de Ooststraat op de hoek van Sint Annastraat. O: Sint Annastraat, Z: ‘sherenstraat., W: het huis van Jan van Leemputten en N: N: het kerkhof. De koop is volgens vonnis van schepenen van 31 januari 1571 en de koopsom is gelijk aan het bedrag waarvoor Govert van de Huelen het huis had gekocht van Art Janssen van der Gouwe. Belast met een cijns van 3 st 3 oort p/j aan het Gasthuis

WBA: Roosendaal en Nispen; R210, fol. 60v {Img…}.

===

20 maart 1634
Adriaen Rochus Elsten als man en momboir van Janneken Marcelisdochter, weduwe lestwerf van Cornelis Jobssen van Berchem, alhier present zijnde en consenterende aan het na beschrevene voor 1/2 part; Laurijs Janssen de Jonghe als man en voogd van Elisabeth Cornelis Jopssen van Berchem voor 1/4 part, Jan Cornelissen Jopssen van Berchem voor 1/4 part vesten Paesschier Cornelis Tappers in een afgebrande hofstede en erf in de Achterstraat op de hoek van St Annastraat, voortijds gekomen van Yken Verheulen, O: St. Annastraat, Z: Achterstraat, W: huis en erf van Guilliam Nouwens en hof en erf van Anthonij de Cuijper, Cornelis Verboven, Govaert van Scharluijnen en anderen en N: het kerkhof. Koopsom: 1.700 Rgld

WBA: Roosendaal en Nispen; R240, fol. 35r {Img157}.

===

14 november 1786
Pieter Miseron, meerderjarig jm wonende te Rijsbergen, Guilelmus Laats wonende in Oudenbosch als voogd van de twee minderjarige kinderen Jan en Martina van Maria Miseron en Simon Praats (volgens testament van Andries Tapppers), procureur Willem Holswilders wonende te Breda als curator van de insolvente boedel van Wouterus de Jong en diens huisvrouw Catharina Josepha Miseron vesten Cornelis Luijks in een huis, schuur, hof en erf op de hoek van Sint Annastraat. Schotboek: NC… (sic). De verkopers Pieter, Jan, Maria, Catharina Josepha en Martina Miseron aangekomen van hun grootvader Andries Tappers. Belast met een cijns van 5 st aan het Gasthuis. Koopcontract: conditie van 28 oktober 1786. Koopsom: 1.150 gld

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img…}.

===

17 juli 1815
Cornelia Verband, weduwe van Cornelis Luijcx particuliere, Pieter Luijcx en Matheus Jordens, leerlooiers en de laatste als vader en voogd Petronilla, Anna, Cornelia en Pieter Jordens door hen in zijn vrouw Magdalena Luijcx in huwelijk verwekt verkopen aan Adriaen Verheijen, winkelier een huis, schuur hof en erf op de hoek van Sint Annastraat A1. N: en W: Lambregt Nicolas Zegers, Z: de Achterstraat.

WBA: Roosendaal; Notaris J.B. Bacx, N6937-78 {scan readerprinter).

===

29 september 1817
Adriaan Verheijen, wagenmaker en herbergier wonende A1 leent 400 gld tegen 5% van Anna van der Oudera, weduwe van Dominicus van Ursel. Onderpand: een huis, schuur, hof en erf op de hoek van Sint Annastraat. O: Sint Annastraat, Z: de Achterstraat, W: en N: Lambertus Nicolaas Zegers.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7012-96 {Img398-400}

===

15 januari 1818
Adrianus Verheijen, herbergier leent 400 gld tegen 5% per jaar van Anthonia Magdalena Timmermans, brouwersvrouw en weduwe van Cornelis Johannes van Loon. Onderpand: een huis, schuur, hof en erf op de hoek van Sint Annastraat A1, Z: de Achterstraat, N: en W: Lambertus Nicolaas Zegers. Er rust nog een hypotheek op van 700 gld aan Anna van der Oudera, weduwe van Dominicus van Ursel

WBA: Roosendaal, notaris G.A. Backx, N7013-9 {Img39-41}


Schotboek

JS3r {Img43}

Modo de kinderen van wijlen Dona Maria Tappers in huwelijk verwekt door Anthonij Donijn, met name Maria Josepha Catharina, Johannes Paschasie, Anna Elisabeth Josepha en Maria Isabella Donijn voor de ene helft en Johanna Magdalena Tappers X Jacobus Miseron en de kinderen en hun kinderen in huwelijk verwekt met name Pieter, Jan, Maria, Catharina en Martijna Miseron voor de andere helft volgens testament van 31 augustus 1767, notaris S. Bosscharts

Modo Andries Tappers bij deling van 6 oktober 1738

Johanns Tappers uit Huijbregt Tappers zijn broeder volgens testament van 14 november 1706 een huis en erf op de hoek van St. Annastraat op 14£

===

NCMa11r {Img12}

Verdeeld tussen Jacobus Miseron en zijn kinderen overgebracht fol. 12 en 13

Jacobus Miseron X Johanna Magdalena Tappers en haar vijf kinderen met name Pieter, Jan, Maria, Catharina en Martijna Miseron uit hun vader en grootvader Andries Tappers, fol. 3, 4, 5 en 9 bij onderlinge deling van 3 april 1780 een huis en erf op de hoek van de Sint Annastraat op 14£

===

NCMa13r {Img14}

Pieter, Jan, Maria, Catharina en Martijna Miseron uit hun gemeenschappelijk schot met hun moeder Johanna Magdalena Tappers verwekt door Jacobus Miseron een huis en erf op de hoek van de St. Annastraat op 14£

Habet Cornelis Luijks bij veste van 14 november 1786 overgezet fol. 29v

===

JS29v {Img…}

Adrianus Verheijen bij koopcontract van 17 juli 1815, notaris J.B. Backx

Cornelis Verband, weduwe en ut sufructaire erfgename (mutueel testament van 25 september 1788, notaris L.P.J. Sonnius te Essen) van Cornelis Luijks en het egendom de kinderen Magdalena en Pieter Luijks

Cornelis Luijks uit Pieter Miseron cum suis NC… {sic} bij veste van van 14 november 1786 een huis, schuur, hof en erf op de hoek van de St. Annastraat op 14£