huis de Turfschuit

28 augustus 1761
Testament van Adriaantje van Pierlo, weduwe van Jan van der Zanden. De testatrice prelegateert

  • aan haar zoon Jacobus van der Zande een perceel bosland bij het Nonnengoed
  • aan haar dochter Clasina van der Zanden X Hendrik Loos een huis, hof en erf met de twee woningen daar achter genaamd de Turfschuijt aan de Hoge Brug op de hoek aan de noordzijde met nog een bedrag van 115 gld
  • aan haar dochter Jacomijn van der Zanden X Jan van Reusel een huis, hof en erf aan de noordzijde over de Hoge Brug waar haar dochter “thans”woont en verder alle klederen uitgezonderd het linnen
  • aan haar zoon Jan van der Zanden een huis, hof en erf genaamd de Drie Koningen op het einde van de Molenstraat aan deze zijde van de Hoge Brug waar de testatrice “thans”woont, met het klein huisje daar achter op het einde van de hof. En bovendien nog alles wat tot de tapnering behoort zoals stoelen, banken en tafels maar niet de dranken zoals die bij haar overlijden er nog zullen zijn. En verder nog een perceel weiland gelegen aan de Vaartkant gekomen van Pieter de Gree, echter onder voorwaarde dat hij aan haar andere kinderen 150 gld betaalt

Tot erfgenamen benoemt zij haar vier kinderen of bij vooroverlijden hun nakomelingen.

WBA: Roosendaal, notaris S. Bosschart, N6829, ongenummerde akte {Img217-220}.

===

25 januari 1791
Adriaan van de Sanden als lasthebber (procuratie van 1 decemebr 1790) van Hendrik Loos wonende te “Put”  vest Johannes Guielmus Arensma wonende te “Put” voor wie compareerde de procureur Johannes Jacobus Bosschart in een huis, hof en erf op de Hoge Brug aan de vaart . Schotboek: fol. 148. Koopcontract: 6 november 1790. Koopsom: 1.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, omgefolieerd {Img291}.

===

25 juli 1799
Adriaan van der Sanden als lasthebber van Maria Magdalena Loos, weduwe van Johannes Guielmus Arendsma, voor har zelf en als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen en als moeder van haar meerderjarige kinderen te samen erfgenamen van voornoemde Johannes Guielmus Arendsma vest Jan Dekkers in een huis, hof en erf aan de Hoge Brug aan de vaart. Schotboek: fol. 148. Koopcontract: 1 juli 1799. Koopsom: 950 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 30-31 {Img17}.


Schotboek

JS148r {Img213}

Jan Willemse Dekkers bij veste van 17 augustus 1799, pag. 30

Modo Johannes Guilelmus Arensma bij veste van 25 januari 1791

Modo Hendrik Loos als erfgenaam van zijn echtgenote Clasina van der Sanden

Clasina van der Sanden uit haar moeders schot fol. 147 bij pre-legaat volgens testament van 28 augustus 1761, notaris S. Bosschart een huis en erf over de Hoge Brug op 6£

Do2&n325