huis de Valk

11 juli 1704
Jan Mattheussen van Barel, mr schoenmaker vest sijnen neef Jan Jacobs Timmermans in een huis, hof en erf op de noordzijde van de Markt. O: huis van de weduwe Sebastiaen Laets, Z: de Markt, N: met de hof over ‘sherenwateringe aan de weid gekomen van Jan Bartelen van der Riet. Koopcontract: 4 juli 1704. Koopsom: 950 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R303, fol. 43r {Img49}.

===

31 oktober 1735
Pieter van den Ende de jonge, brouwer te Bergen op Zoom en gehuwd met Petronella Timmermans als haar lasthebber (procuratie 24 oktober 1735 gepasseerd voor notaris A. Backs) vest Willem de Keijser koopman in wijnen en een huis, pakhuis, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: de weduwe en erfgenamen van Johan van Riel, W: Marijnis Niclaessen Luijcx, Z: de Markt en N: nog 400 R  weiland achter de huizen aan de noordzijde van de Markt: O: de weduwe Cornelis de Cater, W: Dingena Timmermans, Z: de waterloop en N: de Vugtstraat. Schotboek fol. 109v. Koopcontract: 8 oktober 1735. Koopsom: 2.650 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nsipen; R332, fol. 36r-37r {Img52-53]. 

===

4 februari 1741
Willem de Keijser vest Francis, Maria Catharina en Cornelia de Leeuw in een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: de weduwe en erfgenamen van Johan van Riel, W: Marijnis Niclaessen Luijcx, Z: de Markt en N: de verkoper met 400R hooi-of weiland hem aangekomen samen net het huis, hof en erf van Pieter van den ende de jonge voor schepenen op 31 oktober 1735. Schotboek fol. 163. Koopcontract van 15 november 1740. Koopsom: 2.200 gld. Met schuldbrief.

===

6 maart 1760
Maria Catharina de Leeuw, ongehuwde dochter oud 85 à 86 jaar doet een donatie intervivos van al haar onroerende goederen aan haar nicht Maria Kar X Cornelis Jacobsen Mies waaronder een huis, pakhuis, hof en erf genaamd de Valk aan de noordzijde van de Markt. O: de kinderen van Pieter Vergouwen, W: de kinderen van Adriaan de Ram, Z: de Markt en N: de erfgenamen van Willem de Keijser.

WBA: Roosendaal en Nispen; R409, ongefolieerd {Img196-197}.

===

11 maart 1760
Op verzoek van Cornelis Jacobsen Mies X Maria Kar taxatie van de erfgoederen van Maria Catharina de Leeuw moeije  van Maria Kar X  Cornelis Jacobsen Mies in verband met de 40e penning vanwege de donatie intervivos. Hieronder een huis, pakhuis, hof en erf genaamd de Valk aan de noordzijde van de Markt. O: de kinderen van Pieter Vergouwen, W: de kinderen van Adraan de Ram, Z: de Markt en N: de erfgenamen van Willem de Keijser. Getaxeerd op 2.000 gld. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R409, ongefolieerd {Img198-200).

===

26 april 1795
Mutueel testament van Cornelis Jacobse Mies en zijn echtgenote Adriana Cuijpers.

WBA: Roosendaal; notaris J.J.Bosschart, N6888-7 {Img11-15}.

===

28 februari 1809 (de akte is beschadigd)
Testament van Adriana Maria {Cuijpers} weduwe van Cornelis {Jacobse} Mies wonende te Roosendaal vernietigt het voorgaande mutueel testament (notaris J.J Bosschart) van haar en haar echtgenoot Cornelis Jacobse Mies van 20 april 1795. De testatrice pre-legateert aan haar nicht Elisabeth Degenaars, dochter van Ludovicus Degenaars en Catharina Bartels haar enige erfgenaam ab intestato van moeders zijde het huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Markt te Roosendaal, thans door de testatrice bewoont en een huis en erf met alle tochte en toebehoorten aan de noordzijde van de Markt nevens het voorgaande huis. Tevens haar gehele inboedel, haaf en meubilaire goederen, winkelwaren, goud, zilver, juwelen, klederen, bedden, wollen en linnen en de contante penningen waaruit de geneesheer en begrafeniskosten en dienstboden bij haar in dienst moeten worden betaald. Aan haar dienstmeid Johanna {K…} thans bij haar inwonende 600 gld, te betalen binnen zes maanden door de de erfgenamen. Dan volgen nog legaten met betrekking tot percelen land. En verder nog jaargetijden voor haar en haar overleden echtgenoot. Tot erfgenamen benoemt zij: Maria Elisabeth Degenaars voor de helft en voor de ander helft haar kinderen of hun nakomelingen bij representatie.

SAB: Breda; notaris H. Oomen, N1370-15 {img160-166}.

===

11 september 1822
Denis Meesters, dagloner als lasthebber (procuratie van 23 november 1819 te Antwerpen) van Maria Elisabeth Degenaert, rentenierster wonende te Antwerpen verkoopt aan notaris Petrus van Vught twee huizen, schuur, hof en erf A29 en A30 aan de noordzijde van de Markt. O: Cornelis Peeters, Z: de Markt, W: Jacobus van Osta en N: de volgende weide ziojnde een perceel weiland achter de huizen circa 56R 77E. O: burgemeester van Gilse, Z: de voorschreven huizen, W: Cornelis Janse van Weel en N: het Vughtstraatje. De goederen zijn de verkoopster aangekomen van Adriana Cuijpers weduwe van Cornelis Jacobse Mies bij pre-legaat voor notaris H. Oomen te Breda. Koopsom: 5.000 gld.

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij, N7060-244 {Img135-136}.

===


Schotboek

JS37r {Img77}

Jan Jacobsen Timmermans uit Jan Mattheusz van Barel bij veste van 11 juli 1704 een huis en erf op de Markt met de hof over de loop op 12£

Overgezet fol. 108v en 109r-v

Uit de erfgenamen van Cornelis Davids Pijpers  bij veste van 7 mei 1709 een huis en erf genaamd de Valck op de veemarkt op 20£

Habet Jacobus Janssen Timmermans  bij bewijs van vaderlijk en moederlijk goed en bij deling van 5 februari 1731 {1732}.

===

JS109v {Img..}

Pieter van den Ende de jonge nomine uxoris uit sijne vrouws vader Johan Timmermans fol. 37 bij deling van 23 april 1732 een huis, hof en erf op de Veemarkt genaamd de Valck op 20 £
Item een perceel hooi-of weiland (1G 100R) gelegen achter de huizen van de noordzijde van de Markt op 5£ 6 st.

Habet Willem de Keijser bij veste van 31 oktober 1735 overgebracht fol, 463.

…..

===

JS36v

Overgeboekt  op NCMa45
Modo Adriana Cuijpers, weduwe van Cornelis Mies bij veste van 23 december 1805, pag. 345
Modo Gerard van Pelt bij veste van 12 januari 1769
Modo de onderstaande Cornelia, Dina, Hendrik en Govert Vergouwen als hieronder en nog als erfgenamen ab intestato van hun zuster de onderstaande Jacomina Vergouwen
Modo de kinderen van Pieter Vergouwen met namen Cornelia, Dina, Jacomina, Hendrik en Govert Vergouwen
Modo Pieter Vergouwen bij veste van 27 augustus 1742
Modo Maria Zegers weduwe van Johan van Riel
Modo Johan van Riel X Maria Segers bij registratie van deing van 29 december 1727
Modo Adr. Corn. Zegers bij veste van 1 dcember 1718

Adriaen Drinckvelt uit Helena Rochus Lanen bij veste van 6 maart 1714 een huis en erf, sijnde eertijts geweest een brouwerije, op de Markt op 19£

===

NCMa45
Petrus van Vught bij koopakte (notaris W. van Welij) van 11 september 1822
Maria Elisabeth Degenaars, weduwe van Egidius Jordens wonende te Antwerpen bij prelegaat volgens testament (notaris H. Oomen te Breda) van 28 februari 1809. Ingeschreven in het register van successie pag. 450

Adriana Cuijpers, weduwe van Cornelis Jacobse Mies bij legaat volgens testament  van C. J. Mies (notaris J.J. Bosschart) van 26 april 1795 fol. 325 een huis, pakhuis, hof en erf aan de noordzijde van de Markt genaamd de Valk op 20£

Ao30&n32

===