huis de Wildeman

7 maart 1716
Deling tussen de kinderen van Johannes Wagemaeckers en Dimpna Boot. De kinderen zijn: Cornelia, Engelbert, Clara, Cornelis en Adrianus Wagemaeckers. Engelbert Wafemaeckers wordt aanbedeeld een huis, hof en erf genaamd de Wildeman op de noordzijde van de Markt. In dit huis heeft Johannes Wagemaeckers gewoond en is daarin overleden. Onverdeeld blijven het Groot en Klein Paradijs op de Vlasmarkt en een huis in de Molenstraat. Verder nog enkel bijzondere bepalingen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R387, fol. 25r-28r {Img38-41}.

===

27 juni 1775
Joseph Verbraaken mr broodbakker vest Pieter Raats in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Wildeman op de Markt. Schotboek fol. 121. Belast met een cijns van 3 gld 10 st aan het Gasthuis. Koopsom: 2.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img18}.

===

17 grasmaand 1809 (17 juni 1809)

…..

WBA: Roosendaal en Nispen, AMu578-22 (niet op website WBA).

===

16 juni 1824
Publieke verkoop op verzoek van de advocaat W. van Wely die het faillissement afhandelt van Cornelis Obels, winkelier te Roosendaal.
1e koop: een huis, erf genaamd de Wildeman aan de noordzijde van de Markt A17. O: Andries Rubert, Z: de Markt, W.: en N: Godefridus Raaijmakers. Dit huis is Cornelis Obels aangekomen bij veste van 17 april 1809 en is belast met een cijns van 3,50 gld. aan het Gasthuis die dateert va 7 juli 1585. Koper: Guilliemus Peeters. Koopsom: 2.500 gld.
2e koop: een huis, schuur, hof en erf met een rijgang daarnaast, C66, aan de zuidzijde van de Achterstraat. O: Andries van der Oudera, Z: de waterloop, W: Cornelis van der Oudera en N: de straat. Het huis is verhuurd aan Samuel Jacob Frank voor 83 gld/jr. Koper: Adriaan Obels. Koopsom: 1.160,60. Borg: Adriaan van Loon, tavernier te Essen en Marijnis Kop, timmerman te Roosendaal.

WBA: Roosendaal en Nispen; notaris G.A. Backx, N7019-46 en 49.


Schotboek

JS28r {Img68}

Engelbert Wagemaekers uit zijn vader bij deling van 7 maart 1716 een huis en erf genaamd de Wildeman aan de Markt.

Habet Joseph Verbraaken overgezet fol. 121.

===

JS121r

Cornelis Obels bij veste van 17 grasmaand 1809 nr. 22.

Modo Pieter Raats bij veste van 27 juni 1775

Joseph Verbraak uit zijn grootvader fol. 28 bij onderlinge deling tussen zijn zusters en broeders van 20 oktober 1760 een huis, schuur, hof en erf genaamd de Wildeman op de noordzijde van de Markt op 17£ 3 st.

Overgebracht Guillaume Peeters NCMa51

===

NCMa51r {Img52}

Guiiaume Peeters, winkelier uit Cornelis Obels fol. 121 bij publieke verkoop van 16 juni 1824 een huis en erf genaamd de Wildeman aan de noordzijde van de Markt.

Ao17&n19