huis de Zwaan A84

21 mei 1787
Johannes Bosschart, vrijheidschirurgijn en apothecar in eigen maam en namens Jacobus de Ruijter, koopman die voogd is van de nog minderjarige Jacoba de Ruijter (akte van voogdij verleent door Catharina Versluijsen die in leven weduwe was van Hendrik de Ruijter voor notaris S. Bosschart van 9 maart 1774). Johannes Bosschart ook nog namens Jacobus de Ruijter die last en procuratie (akte notaris Haeck van Eps te Middelburg van 25 november 1786) heeft van Maria de Ruijter, minderjarige ongehuwde dochter, wonende te Middelburg.  Johanna Maria en Jacoba de Ruijter zijn de enig nagelaten kinderen en erfgenamen van Catharina Versluijsen in leven weduwe van Hendrik de Ruijter vesten Jacobus de Ruijter in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. Koopsom: 4.500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img105}.

===

13 augustus 1807
Maria Elisabeth van Pelt, weduwe van Jacobus de Ruijter wonende te Roosendaal vest haar dochter  en schoonzoon Maria Jacoba de Ruijter X Cornelius Laurentius Knipscheer wonende te Bergen op Zoom in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: Dingeman Prangers, W: Petrus Aartgeerts, Z: St. Jan en St. Jorisdoelen en N: de Markt. Koopcontract: 17 maart 1787. Koopsom: 3.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu569, pag. 246-248 {Img131-132}.


Schotboeken

JS454r {Img44}

Hendrik de Ruijter uit zijn gemeen schot fol. 340 bij onderlinge deling van 11 april 1768 een huis, schuur, hof en erf genaamd de Swaan op de Markt.

Habet Jacobus de Ruijter bij veste van 21 mei 1787 overgezet folio hier nevens

===

JS453v {Img44}

Modo Maria van pelt als testamentaire erfgename (notaris J.F. Mirandolle te Breda van 27 mei 1788) van Jacobus de Ruijter

Jacobus de Ruijter uit Johanna de Ruijter c.s., hier nevens, bij veste van 21 mei 1787 een huis, schuur, hof en erf genaamd de Swaan op de Markt op 20£

Habet C.L. Knipscheer c.s bij veste van 13 augustus 1807, pag. 246 fol. NCMa36

===

NCMa36v {Img37}

Cornelis Laurens Knipscheer uit Maria Elisabeth van Pelt, weduwe van Jacobus de Ruijter fol. 454 bij veste van 13 augustus 1807, pag. 246 in een huis, schuur, hof en erf met halve rijgang aan de zuidzijde van de Markt op 20£