huis de Zwaan in de Molenstraat

15 december 1717
Jacomina Verhoeven vest Isabella Betinx weduwe van Augustijn van Baelen in een huis en erf genaamd de Swaen in de Molenstraat. O: Pieter Suijckerbuijck, W: Jacobus Caluwaert, Z: de waterloop en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 25 november 1717. Koopsom: 710 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen: R316, fol. 90v-91r {Img101}.

===

7 oktober 1755
Mutueel testament van Barnardus Hekelaer, mr hoedenmaker en zijn echtgenote Adriana Costermans die ziek op bed ligt. Er is een pre-legaat van 600 gld voor Elisabeth Hekelaers ter compensatie voor verrichtte huishoudelijke diensten en een pre-legaat voor Cornelis Hekelaer voor gedane diensten en arbeid. Cornelis Hekelaer krijgt het huis waarin de testateurs wonen met alle hoeden, hoedenmakersgereedschap met de hoedenmakerskast, kist en kraam en de toebehoorten. Tot erfgenamen benoemen zij: Cornelis en Elisabeth Hekelaer alsmede Bernardus Hekelaer en Catharina Hekelaer X Leendert van Pelt en Jan Hekelaer.

WBA: Roosendaal; notaris L. Sanderus, N6766-520 {Img64-66}.


Schotboek

JS170v {Img236}

{Modo…} 

Isabella Betincx, weduwe van Augustijn van Balen uit Corstiaen Verhoeven fol. 185 bij veste van 15 december 1717 een huis, hof en erf, genaamd de Swaen in de Molenstraat op 7£

Habet Cornelis Heekelaer bij pre-legaat volgens testament van 7 oktober 1755, notaris L. Sanderus overgezet fol. 171

===

JS171r {Img236}

Cornelis Heekelaer uit zijn vader fol. 170v bij pre-legaat volgens testament van 7 oktober 1755 een huis, hof en erf, genaamd de Swaen in de Molenstraat op 7£

Adriana van Pelt weduwe van Jan van Ommeren bij veste van 28 hooimaand 1809 {= 28 juli 1809}, nr. 30

Bo21&n120