huis de Zwaan in Nispen

Eigenaren:

  • secretaris van Bael
  • ?-1627 Anthonie Taverniers
  • 1627-? Adriaen Anthonis Schoutetten
  • ?-? Wouter Cornelis Luijcx

21 september 1627
Anthonij Taverniers vest Adriaen Anthonis Schoutetten in een huis, hof, erf en toebehoorten genaamd de Hooge Swane in het dorp Nispen (zowel leen als cijnsgoed en door Taverniers gekocht van secretaris van Bael behalve 12R leen die Tavernier verkocht heeft aan Huibrecht Suijckerbuijck. O: ‘sherenstraat, Z: huis en erf van de erfgenamen van Huijbrecht Suijckerbuijck, W: het erf van Cornelis Mateussen en N: {de vaart?}. Koopsom 1.600 gld, te betalen in {drie}termijnen, waarvan de eerste termijn bij de veste.

WBA: Roosendaal en Nispen; R237, fol. 163v-164v {Img110}.

===

20 maart 1634
Wouter Cornelis Luijckx geeft in bewaring aan Johannes Luijcens pastoor te Zundert, vanwege een bedrag van 600 Rgld die hij van de pastoor in februari 1634 ontvangen heeft, een huis, hof, erf genaamd de Swane in het dorp Nispen waarin hij woont, met daaraan circa 2½G cijnsgoed. O: ‘sherenstraat, Z: huis en erf van Heijltke Cornelis weduwe van Huijbrecht Suijckerbuijck, W: het erf van Adriaen Jans Hoogeloon en N: Meerten Cornelis Luijckx. En ook nog enkele percelen land.

WBA: Roosendaal en Nispen; R240, fol. 35v-36r {Img158}.

===

11 februari 1636
Op verzoek van Wouter Cornelissen Luijcx leggen schepenen een verklaring af over zijn eigendommen waaronder het huis de Hoochge Swaene in het dorp Nispen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R422, ongefolieerd {Img25-26}.


17 juli 1636
Schepenen van Roosendaal en Nispen hebben een akte in de franse taal en gezegeld met twee zegels in groene was met dubbele staart die gepasseerd was door de schepenen H. de Clerck en Hendrick van Halemale te Antwerpen. De akte houdt in dat voor schepenen van Antwerpen compareerden Wouter Cornelis Luijcx X Margriete Staeijmans die een lening sluiten bij Dorothea Houcx X Jacques Coinete, docteur in de medicijnen te Antwerpen. Als onderpand stellen zij: een huis, schuur en erf te Nispen genaamd de Hooge Swaene (circa 3½G). O: ‘sherenstraat, Z: de erfgenamen van Huijbrecht Huijbrechts Suijckerbuijck en Adriaen Jans Isermans, W: Adriaen Jans Hoogeloon en N: de turfvaart en het huis van Merten Cornelissen Luijcx. En verder nog een aantal percelen land te Nispen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R242, fol. 48v-49v {Img54-55}.

===

1 december 1642
Wouter Cornelissen Luijcx vest Maijke Geerits X Peeter Anthonis Schoutet en geassisteerd door haar zoon Marinus Pier Schouteten in een huis, schuur, stallen en gronde van erven daar aan gelegen genaamd de Swane in het dorp Nispen. O: ‘sherenstraat, Z: met het erf daaraan verkocht aan Heijltken Suijckerbuijck en het erf van Adriaen Janssen IJsermans, W: Adriaen Jansen Hoogeloon en N: Merten Luijcx. Koopsom: 1.250 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R245, fol. 96v-97r {Img103|.