huis de Zwaan op de Markt

9 april 1636
Niclaes Huijbrecht Willemsen Cuijper vest Bertel Jacobs Bertelsen in de helft van een huis genaamd de Swaene aan de Markt. O: het huis en erf van de weduwe van Pieter, den greelmaker, Z: en W: huis en erf van Bartelmeeus Matteeussen en N: ‘sherenstraat. Er rusten nog hypotheken op. Koopsom: 865 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R242, fol. 32v-33r {Img38}.

===