huis Do12&n335

7 december 1795
Louis Timmermans vest Jan van Merode in een hof, erf en schuur op de noordzijde van de Hoge Brug aan de steenstraat naar de kalsdonkse molen, groot: 73R. Schotboek fol. 280v. Koopcontract: 13 november 1795. Koopsom: 625 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R… fol. 96v-97r {Img51}.


Schotboek

NCHB1r {Img122}

Anthonia Gulden, weduwe en boedelhoudster van Jan van Merode volgens testament van 9 augustus 1781, notaris J. Fercken

Jan van Merode uit Louis Timmermans fol. 281Av bij veste van 7 december 1795 een hof, erf en schuur aan de noordzijde van de Hoge Brug aan de steenstraat naar de kalsdonkse molen, groot: 73R op 1£

Habet hiervan 13¼R Jan Baptist van der Sande fol. 267A