huis Do13&n336

11 april 1733
Wijnand Pietersen Haest voor 1/3 part, Cornelis Marcelissen Campen X Antonetta Pieteren Haest voor 1/3 part en Cornelis Marcelissen Campen nog namens de absente zuster van zijn echtgenote Adriaentie Pietersen Haest voor 1/3 part vesten Mattheus Bogers in een huisje, hof en erf over de Hoge Brug op de Kalsdonkse Molenweg. W: en Z: een weide of dries, N: een erf van de koper en N: huis en erf van de koper. Koopcontract: 18 maart 1733. Koopsom: 36 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R331, fol. 21r-v {Img23-24}.


Schotboek

JS267Av {Img90}

Matthijs Bogaerts uit Pieter Adriaansen Haast fol. hier boven bij veste van 11 april 1733 een huis en erf op 2£

Habet Mattheus Bogers vide hier onder

===

JS 267Av {Img90}

Gerard Geerts bij veste van 10 februari 1806, pag. 316

Modo Mattheus Bogers bij onderlinge deling van 2 april 1792 met zijn broeder Jan en zuster Anna Bogers een huis en erf over de Hoge Brug op 2£

Overgebracht A.M. Timmermans, weduwe van C. J. van Loon NCA2

===

NCA2 {Img103}

C.J. van Loon uit Gerard Geerts fol. 267Av bij publieke verkoping van 18 december 1818, notaris G.A. Backx een huis en erf over de Hoge Brug op 2£

Do13&n336