huis Do15&n338

 

 


Schotboek

NCHB1v {Img123}

Johannes Schuurmans uit Hubertus Marijnis de Rijk fol. 150 door Michiel van Hal als erfgenaam bij publieke verkoop van 17 december 1816, notaris van P. van Vught een huis en erf over de Hoge Brug aan de westzijde van de Kalsdonksestraat op …. {sic}

Do15&n338