huis Do18&n340

15 februari 1702
Adriaen Jansen van Son vest Adriaen Schalck Wittens van den Arent in een huis, hof, bakkeet, schuur en verdere timmeragie met de boomgaard en weide daar achter 1G 196½R over de Hoge Brug. O: ‘sherenstraat, W: de turfvaart, Z: de weduwe Pieter van Breugel en de weduwe Marijnis van Breugel en meer anderen en B: Catharina Heestermans. Koopsom: 1.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R301, fol. 10r {Img16}.

===

19 december 1772
Johanna Hoendervangers, weduwe van Adriaen Martinusz Schrauwen vest Dominicus van Ursel in een huis, schuur met een hoveniershof daar annex; de hof 1G 196½R over de Hoge Brug. Schotboek fol. 110v. Koopcontract: 4 november 1772. Koopsom: 1.110 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img124}.


Schotboek

JS142v {Img208}

Modo Anna van der Ouderaa, weduwe en testamentaire erfgename van Dominicus van Ursel

Modo Dominicus van Ursel bij veste van 19 december 1772

Modo de kinderen van Dingena Wittens van der Arent

Modo Johanna Hoendervangers, weduwe van Adr. Mart. Sgrauwen en erfgename volgens testament van 8 mei 1766

Modo Adriaen Martinusse Schrauwen 1/3 part van zijn broeder bij testament van 1 maart 1763 en de 2/3 part als hier nevens 

Modo Adriaan Martinusse Schrauwen voor 1/3 part als erfgenaam van zijn zuster Maria Catharina Schrauwen het vruchtgebruik en Adr. Mart. Schrauwen de eigendom volgens testament van 20 februari 1749, notaris J. van Sinnen

Modo Maria Wittens van der Arent, weduwe van Martinus Sgrauwen bij testament van 18 november 1741, notaris J. van Sinnen, gevidimeerd en geregistreerd 10 oktober 1742

Adriaen Schalck Witten van den Arent uit Adriaen Jansen van Son fol. 265v bij veste van 15 februari 1702 een stede op het Huiseinde 1G 196½R op 6£ 13 st
het huis daar op staande op 7£

Habet Johannes Coens den jonge bij veste van 4 februari 1782 overgezet fol. 180

===

JS180r {Img245}

Modo Gerard Knappers bij veste van 16 april 1794

Johannes Coens den jonge uit Anna van der Ouderaa, weduwe van Dominicus van Ursel fol. 142 bij veste van 4 februari 1782 een stede op het Huiseinde 1G 196½R op 6£ 13 st

het huis daar op staande op 7£