huis Do2&n325

25 januari 1791
Adriaan van de Sanden als lasthebber (procuratie van 1 decemebr 1790) van Hendrik Loos wonende te “Put”  vest Johannes Guielmus Arensma wonende te “Put” voor wie compareerde de procureur Johannes Jacobus Bosschart in een huis, hof en erf op de Hoge Brug aan de vaart . Schotboek: fol. 148. Koopcontract: 6 november 1790. Koopsom: 1.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, omgefolieerd {Img291}.

===

25 juli 1799
Adriaan van der Sanden als lasthebber van Maria Magdalena Loos, weduwe van Johannes Guielmus Arendsma, voor har zelf en als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen en als moeder van haar meerderjarige kinderen te samen erfgenamen van voornoemde Johannes Guielmus Arendsma vest Jan Dekkers in een huis, hof en erf aan de Hoge Brug aan de vaart. Schotboek: fol. 148. Koopcontract: 1 juli 1799. Koopsom: 950 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 30-31 {Img17}.


Schotboek

JS148r {Img213}

Jan Willemse Dekkers bij veste van 17 augustus 1799, pag. 30

Modo Johannes Guilelmus Arensma bij veste van 25 januari 1791

Modo Hendrik Loos als erfgenaam van zijn echtgenote Clasina van der Sanden

Clasina van der Sanden uit haar moeders schot fol. 147 bij pre-legaat volgens testament van 28 augustus 1761, notaris S. Bosschart een huis en erf over de Hoge Brug op 6£

Do2&n325