huis Do68&n380

28 maart 1669
Johan Vinck voor hem zelf en namens het weeskind van Pieter Pietersen van Stel voor 2/5 part en als lasthebber (procuratie 23 november 1667 voor schepenen van Steenbergen) van Aert Pietersen van Stel X Digentken Vincken, Pauwel Cornelissen Vincken en Johan Stevens de Weert X Elisabeth Vincken kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansen Vincken voor het resterende 3/5 part vest Dirck Govaerts van Peer in een huis en erf over de Hoge Brug. O: en Z: Adriaentken Adriaensen Vervloet, W: Adriaen Maes c.s. en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R270, fol. 43r-v {Img54-55}.

===

28 april 1708
Jacob Dons, notaris en procureur als lasthebber (procuratie van 14 januari 1708, notaris Jacob Plasscaert te Etten)  van Thomas van Dijck vest Guilliam van Peer, mr broodbakker wonende te Oudenbsoch in een huis, hof  en erf over de Hoge Brug. O: de erfgenamen van Adriaen Vervloet, W: de weduwe van Aernout van Boxel, Z: Jacob de Jong en N: ‘sherenstraat, Koopcontract: 2 maart 1708. Koopsom 500 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R307, fol. 36v-37r {Img38}.

===

27 november 1753
Madelon van Peer, meerderjarige jd wonende te Oudenbosch, als lasthebster (procuratie van 22 november 1753) van haar moeder Jacoba van Loon, weduwe van Guilliam van Peer vest Joseph van der Aa wonende te Roosendaal in een huis en erf aan de Hoge Brug. Koopcontract: 6 november 1753. Koopsom 200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img32-33}.

===

24 januari 1823
Marijnis van der Heijden, particulier verkoopt aan Johannes Rous, werkman een huis, schuur, hof en erf aan de Hoge Brug. O: de erven van den Bergh, W: Aert Aarsen, N: de straat en Z: de erven van den Bergh. De verkoper aangekomen van zijn echtgenote Margareta van der Aa, volgens testament van 9 juli 1806, notaris J.J. Bosschart. Koopsom 280 gld. De verkoper mag bij de koper inwonen en die moet hem ook voorzien van eten, drinken en kleding. 

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7018-2 {Img4-6}.


OS286 {Img80}

Modo Guilliam van Peer bij veste van 28 april 1708

Thomas van Dijck uit Dirck Goverts van Peer, fol. 279 bij veste van executie van {20} mei 1701 een huis en erf over de Hoge Brug, eertijds gevest op 28 maart 1669 op 4£.

===

JS283r {Img105}

Johannes Rous bij koopakte van 24 januari 1823, notaris G.A. Backx

Marijnis van der Heijden, weduwnar en erfgenaam van Margo van der Aa volgens mutueel testament van 9 juli 1806

Margo en {Janna} van der Aa, kinderen van wijlen Joseph van der Aa

Modo Joseph van der Aa bij veste van 27 november 1753

Guilliam van Peer uit Thomas van Dijck fol. 286 bij veste van 28 april 1708 een huis en erf over de Hoge Brug op 4£

Do68&n380