huis Do72&n384

8 november 1773
Gielis de Klerck, “thans” wonende op Stampersgat, transporteert, ter voldoening van een bedrag van 200 gld aan Adriaan Franciscus Nieuwenboers een huisje, hof en erf over de Hoge Brug.

WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img178}.

===

8 mei 1780
Adriaen Franciscus Nieuwenboers, schepen te Roosendaal vest Josephus Kampen in een huisje over de Hoge Brug. Schotboek: fol. 208v. Koopcontract: 19 april 1780. Koopsom: 330 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img51}.


JS208v {Img273}

Adriaen Franciscus Nieuwenboers uit Gielis de Klerk bij transport van 8 november 1773 een huisje over de Hoge Brug op 4£

Habet Josephus Kampen bij veste van 8 mei 1780 overgezet fol. 163v

===

JS163v {Img229}

Kornelia en Anthonie Kampen als erfgenamen van hun moeder Anthonetta Hullegors

Anthonetta Hullegors, weduwe en enig universele erfgename van Josephus Kampen volgens testament van 21 maart 1814, notaris J.J. Bosschart

Josephus Kampen uit Adriaen Franciscus Nieuwenboers fol. 208 bij veste van 8 mei 1780 een huis over de Hoge Brug op 4£