huis Do7&n330

25 april 1761
Adriaan Braat, Nicolaas Pieters voor hemzelf en als voogd van het minderjarig kind genaamd Maria Mar. Pieters, Jan Luijcx, Jan Braat, Adriaan Smoor en Pieter Crijnen X Pietronella Seps allen erfgenamen van Catharina Luijcx en Abraham Braat vesten Cornelia va Rijen, weduwe van Cornelis van Gogh in een huis en erf over de Hoge Brug. Schotboek: fol. 265v. Belast met een rente van 11 duiten aan het Gasthuis. Koopcontract: 3 april 1761. Koopsom: 350 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img147}.

===

7 december 1795
Louis Timmermans vest Jan van Merode in een huis, erf en schuur op de noordzijde van de Hoge Brug aan de steenstraat naar Kalsdonk. Schotboek: 281v. Koopcontract: 13 november 1795.  Koopsom: 625 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu564, pag. 96-97 {Img51}.

===

31 augustus en 21 september 1835
Publieke  verkoop op verzoek van Christina Timmermans, wnkelierster in eigen naam en Johannes Voermans als lasthebber (procuratie van 24 augustus 1835, notaris P. van Vught) van zijn moeder Maria Timmermans, weduwe van Gerard Voermans van een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Hoge Brug 5R 62E kadastraal L351 en L352 (controlern mogelijk zijn dit nummers van de pre-kadastrale atlas) . O: Jacoba Verstraten, Z: de straat, W: Helena Heijmans en N: Jacobus Gerard Knappers. De verkopers aangekomen als enoe erfgenaam van hun vader Louis Timmermans, gewoond en overleden te Roosendaal die het huis en erf heeft verkregen bij koopakte van 7 november 1795. Bij de koopvoorwaarden, artikel 3: met voor-en nadelige servituten volgens akte van 12 februari 1762. Koopsom: 710 gld. Koper: Cornelis van der Sanden.

WBA: Roosendaal; notaris P.van Vught, N6972-152 en 163 {Img455-458}. 


Schotboek

JS265Av {Img88}

Cornelia van Rijen, weduwe van Cornelis van Gogh uit de erfgenamen van Abraham Braat fol. hiervoor bij veste van 25 april 1761 een huis, hof en erf aan de Hoge Brug op 4£

Habet Gerardus van Gogh bij onderlinge deling van 1772 overgezet

===

JS265r {Img89}

Gerardus van Gogh uit zijn gemeenschappelijk schot een huis, hof en erf over de Hoge Brug op 4£

Habet Louis Timmermans bij veste van 7 december 1795 overgebracht op fol. 281r-v

===

JS281Av {Img104}

Maria Timmermans, weduwe van Gerard Voermans en Christina Timmermans als enige erfgenamen van hun moeder Cornelia Croje, weduwe en testamentiare erfgename (testament van 26 oktober 1808, notaris J.B. Backx) van Louis Timmermans 

Louis Timmerman uit Gerardus van Gogh fol. 267Av bij veste van 7 december 1795 een huis, hof en erf over de Hoge Brug op 4£