huis Do9&n332

4 december 1790
Jan Smijers X Johanna van der Sanden vest Lambregt Gommeren in een huis en erf aan de noordzijde van de Hoge Brug. Schotboek: fol. 266v. Belast met een cijns van 12 duiten/jr aan de armen van de Molenstraat. Koopsom: 600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img286}.

===

14 juni 1792
Erfmangeling tussen Pieter Rigolenne en Lambregt Gommeren X Paulina van der Sanden.
Pieter Rigolenne transporteert aan Lambregt Gommeren een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat, met alle rechten zoals het huis bij veste van 5 maart 1791 hem is aangekomen van Elisabeth Kuppens, weduwe van Anthonij Haakx.
Lambregt Gommeren transporteert aan Pieter Rigolenne een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Hoge Brug met alle rechten zoals het huis bij veste van 4 december 1790 is aangekomen van Jan Smijers X Johanna van der Sanden. 
Het huis van Pieter Rigolenne is nog belast met een hypotheek van 800 gld en het huis van Lambregt Gommeren nog belast met een hypotheek van 300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img356-367}.

===

1 december 1798
Johannes Smeijers vest Maria de Winter thans gehuwd met Cornelis Adriaanse in een huis, schuur, hof en erf annexe de grutterij en al hetgeen daartoe behoort aan de noordzijde van de Hoge Brug. Schotboek: fol. 495v. Koopcontract: 4 oktober 1798. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 401-402 {Img205-206}.


JS278Av {Img100}

Lambregt Gommeren X Paulina van der Sanden uit Jan Smeijers fol. 266v bij veste van 4 december 1790 een huis en erf over de Hoge Brug op 4£

Habet P. Rigolenne bij veste van 14 juni 1792 overgebracht fol. 495v 

===

JS495v {Img105}

Pieter Rigolenne uit Lambregt Gommeren fol. 278 bij veste van erfmangeling van 14 juni 1792 een huis en erf over de Hoge Brug aan de noordzijde op 4£

Habet Maria de Winter bij veste van 1 december 1798 overgebracht fol. 154v

===

JS154v {Img220}

Maria de Winter thans gehuwd met Cornelis Adriaanse uit Adriana van der Sanden in leven weduwe van Pieter Rigolenne fol. 495v bij veste van 1 december 1798 pag. 401 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Hoge Brug op 4£