huis het Bourgondisch Kruis

13 juli 1686
Thomas Goedensoon voor hemzelf en als voogd (volgens akte van weesmeesters van 29 september 1684) van zijn minderjarige broeders, Margriete Goedensoon X Bernard van Sennen, mits de absentie van haar man geassisteerd door haar broeder Thomas Goedensoon en hun sterkmakende voor Magdalena, Janneken en Felix Goedensoon en voor haar broeders Joos en Jan Goedensoon vesten Thomas Meulenaers in een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: Jacob Bogaerts, Z: ‘sherenstraat, W: de weduwe Niclaes Crijnsen Stommens en N: de erfgenamen van Jan van Son.

WBA: Roosendaal en Nispen; R287, fol. 35v {Img47}.

===

24 januari 1695
Johan van Woestenbergh als lasthebber (procuratie van 15 september 1691, notaris G. van Rijen) vest Meerten van Balen in een huis, hof en erf genaamd ’t Bregonjens Cruijs in de Molenstraat. O: Jacobus Sgrauwen, W: de weduwe Stommens, Z: ‘sherenstraat en N: Adriaen Janssen van Son. Koopconditie: 23 december 1694. Koopsom: 600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R294, fol.9r {Img17}.

===

2 januari 1708
Het huis het Bourgondiens Cruijs wordt genoemd als belender.

WBA: Roosendaal en Nispen; R307, fol. 1r-2r {Img2-3}.

===

3 juli 1710
Adriaentie Huijbregts van Balen, weduwe van Meerten van Ranst vest Hendrik van Ham X Cornelia van Balen en Dingena van Balen, meerderjarige dochter in de helft van een huis, hof en erf genaamd het Bourgoinjes Cruijs in de Molenstraat. O: Jacobus Schrauwen, W: Cornelis Goorden Trouw, N: Engelbert Wagenmakers en Z: ‘sherenstraat. Nog belast met een hypotheek. Na taxatie door schepenen op 28 juni 1710: 200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R309, fol.82r-83v {Img84-85}.

===

27 juni 1731
Deling tussen Francus van Ham en Jacobus Nicolaessen Verbraeck X Cornelia van Ham betreffende de goederen onder Roosendaal, Steenbergen en Wouw hun aangekomen van hun ouders en van hun moeije Dingena van Balen. Kavel A: een huis, hof en erf genaamd het Bourgonjens Cruijs (met verwijzing naar een akte van 16 oktober 1662) op de noordzijde van de Molenstraat, O: Jacobus Sgrauwen, W: de weduwe en erfgenamen van Cornelis Goverden Trouw, Z: de Molenstraat en N: Engelbert Wagemaeckers. En nog twee percelen land . Deze kavel toegedeeld aan Francus van Ham. Kavel B: een huis en erf genaamd de Hoope aan de noordzijde van de Markt en een huis en erf nevens het voorschreven huis, O: de weduwe Franciscus de Ruijter, Z: de Markt, W; en N: de voornoemde Jacobus Verbraeck. Belast met een rente van 8 gld/jr ten behoeve aan het Beneficie van de Zeven Getijden. Verder nog een perceel land, perceel made en een perceel bos. Deze kavel is aanbedeeld aan Jacobus Verbraeck.

WBA: Roosendaal en Nispen; R402, fol. 94v-97r {Img108-110}.

===

3 mei 1804
Ambrosius Antonisse Notenboom als lasthebber (onderhandse procuratie van 17 maart 1804 te Zevenbergen) van zijn schoonmoeder Jacoba Vosbergh, weduwe van Adriaan van Ham vest Dingena Akkermans, weduwe van Francus van Aken wonende in Oudenbosch in een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Jan Cornelisse van Gogh, Z: de straat, W: Jan Jongenelen junior en N: Maria Versbraaken. Koopconditie: 20 maart 1804. Koopsom: 1.380 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen;  AMu568, pag. 48-49 {Img26}.


Schotboek

OS156v {Img185}

Modo Hendrick van Ham bij veste van 3 juli 1710

Modo Meerten van Balen bij veste van 24 januari 1695

Modo Thomas Molenaers bij veste van 13 juli 1686

Felix Goedensoon uit Claes Crijnsen een ledig erf (nu betimmerd) in de Molenstraat bij veste van {29} januari 1651 op 8£

===

JS145r {Img210}

Modo Cornelis, Dingena, Maria, {Jacoba} en Adriaen van Ham, kinderen en erfgenamen van Frans van Ham, volgens testament van 20 september 1769

Modo Modo Francis van Ham bij deling van 27 juni 1731

Hendrik van Ham uit Meerten van Balen fol. 156v bij veste van 3 juli 1710 een ledig erf in de Molenstraat, nu betimmerd, op 8£

Habet Francis van Ham bij deling van 27 juni 1731

Verdeeld bij onderlinge deling van 11 november 1769 en overgebracht fol. 220 et seq.

===

JS221r {Img295}

Adriaan van Ham uit zijn vader en eigen gemeenschappelijk schot fol. 145, 151 en 193 bij onderlinge deling van 11 november 1769 een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat op 8£

Habet Dimpna Akkermans, weduwe van Francis van Aken bij veste van 3 mei 1804 NCMo33

===

NCMo33r {Img87}

Pieter van Aken bij deling van 28 maart 1821 met zijn drie broeders onderhands gedeeld te Oudenbosch

Dingena Akkermans, weduwe van Francus van Aken uit Jacoba Vosberg, weduwe van Adriaan van Ham fol. 221 bij veste van 3 mei 1804, pag. 48 een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat

Bo79&n176