huis het Gulden Anker

5 juni 1564
Adriaen Domussen verkoopt aan Engel Janssen Balmakere een huis, hof, erf en gronden met toebehoren genaamd de Gulden Anckere in de Achterstraat. O: het huis van Adriaen Pauwelssen en daar achteraan het erf van Herman Pierssen, Z: de bansloot en het goed van de heer van Lodijcx, W: — en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 312 Kgld. Belast met twee renten samen groot 6 Kgld. Adriaen Domussen verklaart op 26 juni 1570 dat de koopsom volledig is betaald.

WBA: Roosendaal en Nispen; R209, fol. 36r-v.