huis het Hoefijzer aan de zuidzijde van de Markt

4 januari 1648
Deling van de nagelaten erfgoederen van Jochum Jansse de vrome tussen 1) Aert Janssen de Vrome, geassisteerd door zijn oom Jan Nout Schobben, 2) Christiaen Christiaense Schijve X Adriana Jochums de Vromedochter, 3)Aert Cornelisse Noorman als voogd van de twee weeskinderen van Jan Jochumsse de Vrome en 4) Cornelis Joossen Loncke als voogd van het weeskind van zaliger Dingentken Jochumsse de Vrome waar vader van was Claes Joossen Loncke. Kavel B wordt toebedeeld aan Jan Jochumse de Vrome, hierin onder andere een huis aan de Kade. O: huis van Jan Joost Huijgens, Z: het erf van de kinderen van Marinus Hootsmans, W: het huis met aencleve van Aert Noormans en N: ‘sherenstraat

WBA: Roosendaal en Nispen; R250, fol. 1r-7r {Img10-16}.

===

12 mei 1707
Johan de Vroom, med. dr te Breda en Geeraert de Vroom, koopman in wijnen te Amsterdam, ieder in eigen naam en zij beiden zich sterkmakende voor de kinderen van wijlen Aert Janssen de Vroom en Helena de Roij vesten Aert Grimbegen ten behoeve van zijn broeder Anthonij Grimbergen in een huis en erf op het eind van de Markt aan de zuidzijde. O: en Z: de weduwe van Adriaen Zegers, W: Joris van Merode en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 12 april 1707. Koopsom: 970 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R306, fol. 47r-48r {Img55-56}.

===

5 oktober 1708
Deling van de erfgoederen onder Roosendaal, Steebergen en Zegge nagelaten tussen Helena de Roij weduwe en boedelhoudster van Aert Jansen de Vroom voor de helft en haar kinderen Johan de Vroom, med. dr te Breda, Gerardus de Vroom, koopman in wijnen te Amsterdam, Cornelia de Vroom weduwe van Adriaen Rommens en Maria de Vroom X Guillelmo Sebastiani voor de andere helft. In gemeenschap wordt gehouden onder andere: een huis en erf aan de Kade.

WBA: Roosendaal en Nispen; R380, fol. 198v-205r {Img202-208}.

===

1 april 1729
Maria Jansen van Geldorp, meerderjarige jd geassisteerd door Johan de Bijvals voor de ene helft en Johan de Bijvals als lasthebber (procuratie van 7 februari 1729, notaris L. Sanderus)  van Johan van Geldorp wonende onder Halsteren vesten Francois Schijven in een huis en erf op het einde van de Markt. O: de weduwe Jan Janse Maes, W: Cornelis Segers, Z: de weduwe van Laureijs Nelst en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 8 maart 1729. Koopsom: 500 gld. met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R328, fol. 40v-41v {Img48-49}.

===

7 oktober 1733
Deling van de erfgoederen van Francis Schijven X Cornelia Aertz Grimbergen tussen Aert en Anthonij Grimbergen, hun respectievelijke vader en oom voor de ene helft en Adriana Aertz Grimbergen X Nicolaus Tholenaers voor de andere helft. Met de opmerking dat het huis met erf op de zuidzijde van de Markt waarin Nicolaes Tholenaer in woont is nog belast met een hypotheek van 230 gld. 
Kavel A: toebedeeld aan Francois Schijven X Cornelia Aertz Grimbergen. In deze kavel onder andere een huis, hof en erf genaamd het Hoefijser op het einde van de Markt, de condividenten aangekomen nomine uxoris van hun oom. O: en Z: Johanna Segers, W: Willem van Meroden en N: de straat. Kavel B: toebedeeld aan Nicolaes Tolenaer X Adriaan Aertz Grimbergen waaronder een huis, hof en erf op de Markt. O: Adriaen van Geert, W: Marijnis Biersteeckers, Z: St. Jan en St. Jorisdoelen en N: de Markt. Dit huis is belast met een hypotheek van 230 gld aan de Armen van de Achterstraat en een huis, hof en erf over de Lage Brug.

WBA: Roosendaal en Nispen; R403, fol. 43v-45r {Img57-48}.

===

3 mei 1791
Lodewijk Tholenaars in eigen naam en in naam van zijn broeder Arnoldus Tholenaars en zusters Cornelia en Catharina Tholenaars en Petrus Fabrie in eigen naam en namens Hendricus en Anna Catharina, Anna Maria, Anselmus, Theresia en Johannes Fabrie en Anna Jacoba Dons in eigen naam allen als erfgenamen ab intestato van Paschasius Schijven vesten Engelbert Verbraaken in een huis en erf met den afdak naast groote schuure genaamd het Hoefijzer aan de zuidzijde van de Markt. O: en Z: Johannes Verbos, W: Anna Maria van Merode en N: ‘sherenstraat. Koopcontract 31 maart 1791. Koopsom: 1.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img310}.


schotboek

OS(51v), 52r

Modo Johan de Vroom med. dr te Breda de ene helft en Gerardus de Vroom de wederhelft bij deling van 5 oktober 1708

Aert Janssen de Vrome uit Jochum Jansen de Vrome bij deling van 4 januari 1648 een huis en erf genaamd het Hoefijser op het einde van de Markt.

Habet Anthonij Grimbergen bij veste van 12 mei 1707

===

JS67v {Img108}

Anthonij Grimbergen uit Aert Janse de Vroom fol. 51 bij veste van 12 mei 1707 een huis en erf genaamd het Hoefijser op het eind van de Markt aan de zuidzijde op 14£

Habet Francois Schijven nomine uxoris bij deling van 7 oktober 1733 overgezet fol. 66v.

===

JS66v {Img107}

Modo Lodewijk, Arnoldus, Cornelia en Catharina Tholenaars; Anna Jacoba Dons, Petrus, Anna Catharina, Anna Maria, Anselmus, Theresia en Hendricus Fabrie en Johannes Fabrie enig bagelaten zoon van Paschasius Fabrie; allen neven en nichten  en erfgenamen ab intestato van Paschasius Schijven

Modo Paschasius Schijven enig zoon en erfgenaam van Cornelia van Grimbergen, weduwe en erfgename van F. Schijven volgens testament van 1 maart 1753 (notaris L. Sanderus)

Modo Francois Schijven bij veste van 1 april 1729

Jan Meeuwisz van Geldorp X Cornelia Aardsen Grimbergen bij deling van 7 oktober 1733 uit Anthonij Grimbergen fol. 67v een huis en erf genaamd het Hoefijser op het eind van de Markt aan de zuidzijde op 14£

Habet Engelbert Verbraaken bij veste van 3 mei 1791 overgeboekt fol. 124

===

JS124r {Img165}

Engelbertus Verbraaken uit de gezamenlijke erfgenamen van Paschasius Schijven fol. 66 bij veste van 3 mei 1791 een huis en erf genaamd het Hoefijzer op het einde van de Markt aan de zuidzijde op 14£