huis het Kapelletje

6 september 1633
Akkoord tussen Janneken Anthonis Schouteren, weduwe van Pieter Adriaenssen gareelmaker, geassisteerd door Pieter Anthonis Schouteren haar broeder enerzijds en anderzijds mr Sebastiaen Willemssen, chirurgijn wonende te Dussen onder Zuijthollant als voogd en Adriaen Anthonis Schouteren als toeziender van de drie weeskinderen van Pieter Adriaenssen. De kinderen heten Maijken, Adriaen en Pieternelle, waarvan de moeder is de voorschreven Jennken Anthonis Schouteren. Janneken zal als haar eigen goed bezitten het huis, hof en erf met alle toebehoorten en genaamd ’t Cappelleken op het eind van de Markt waar zij “tegenwoordig” woont. En ook het erf met schuur of stalletje daarop staande en dat gelegen is achter de schuur van Bartelmeeussen Mattheeussen gekomen van de voorschreven Pieter Anthoniss Schouteren ….

WBA: Roosendaal en Nispen; R240, fol. 85v-86r {Img91}.