huis het Land van Belofte

19 maart 1717
Maria Adriaensen Betinx, weduwe van Jan Goorsen vest Cornelis van Opdorp in een huis, hof en erf genaamd het Land van Belofte op het einde van de Markt aen ’t heultje naest de Achterstraet, O: Jacomina Schijven, weduwe van Cornelis Snout, W: Pieter Jan Meeuwissen, Z: de hof van de weduwe van Thomas van Vessem en N: ‘sherenstraat. Koopconditie van 1 fevruari 1717. Koopsom: 800 gld. Met schuldbrief. De akte van veste is gepasseerd ten huize van Maria Adriaensen Betinx mits derselver onpasselijckheijd.

WBA: Roosendaal en Nispen; R316, fol. 22r-23v {Img33-34}.

===

22 februari 1732
Mutueel testament van Cornelis van Opdorp, koopman en mr broodmaker en zijn echtgenote Maria van Uersel, de comparante wat onpasselijk.

WBA: Roosendaal; notaris H. van Pelt; N6736-625 {Img6-8}.

===

4 augustus 1733
Cornelis van Opdorp, koopman en mr broodmaker, weduwnaar van Maria van Ursel (met verwijzing naar testament van 22 februari 1732; notaris van Pelt) benoemt tot deelvoogd Johan van Uersel, broeder van Maria van Ursel.

WBA: Roosendaal; notaris H. van Pelt; N6747-1080 {Img205}.

===

21 oktober 1733
Staat, inventaris en taxatie van de goederen nagelaten door Maria van Uersel, echtgenote van Cornelis van Opdorp, koopman en mr broodmaker.

WBA: Roosendaal; notaris H. van Pelt, N6747-1083 {Img212-247}.

===

24 oktober 1733
Deling van de erfgoederen onder Roosendaal en Essen zoals vermeld in de staat en inventaris van 21 oktober 1733 fol. 10r-14r tussen Cornelis van Opdorp, koopman en mr broodmaker weduwnaar van Maria van Ursel overleden binnen Roosendaal en Johan van Ursel, koopman als deelvoogd, aangesteld door de eerste comparant over zijn minderjarige kinderen verwekt bij zijn vooroverleden echtgenote uit krachte van volmacht aan hem gegeven met verwijzing naar het testament van 22 februari 1732 (noatri H. van Pelt) van de eerste comparant en een akte van volmacht van 4 augustus 1733 (notaris H. van Pelt).
1e kavel toebedeeld aan de kinderen van de voornoemde van Opdorp en Maria van Ursel waaronder een huis en erf met de schuur en verdere timmeringe genaamd het Land van Beloften
2e kavel toebedeeld aan Cornelis van Opdorp waaronder een huis, hof en erf met de nieuwe timmer bij de Vlasmarkt gekomen van de weduwe van Thomas van Vessem bij veste van 9 maart 1729 en een huis, schuur en stal met de huisblok onder Essen op Overda

WBA: Roosendaal en Nispen: R403, fol. 48v-52r {Img52-55}. 

===

12 april 1752
Cornelia van Opdorp X Jan Francis Elste, Dingena van Opdorp X Michiel de Hainen wonende te Bergen op Zoom, Maria Elisabeth van Opdorp X Gerardus van Pelt en Dominicus van Opdorp, merderjarig jm wonende te Bergen op Zoom in eigen naam en zich sterk makende voor Cornelis van Opdorp en Maria van Ursel vesten hun oom Adriaan van Ursel in een huis op de oostzijde van de Achterstraat. Belast met een cijns van 1 gld 10 st aan de Armen van de Achterstraat. Koopcontract: 28 februari 1752. Koopsom: 300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img235-236}.

===

24 mei 1798
Franciscus Moerincx als executeur (testament van 7 juli 1797 voor schepenen van Roosendaal) van de nagelaten boedel van wijlen Pieter Bartels vest Anna van der Oudera, weduwe van Dominicus van Ursel in een huism schuur, hof en erf met een halve rijgang aan de westzijde tot achter toe en genaamd het Land van Belofte. Schotboek: fol. 101v. Koopcontract 2 april 1798. Koopsom 3.040 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 341-342 {Img175-176}.


Schotboek

JS101v {Img143}

Modo Pieter Bartels bij veste van 12 april 1752

De kinderen van Cornelis van Opdorp bij deling van 24 oktober 1733 voor schepenen

Cornelis van Opdorp uit de kinderen van Aert Jansen Betinx bij veste van 19 maart 1717 een huis en erf in de Achterstraat op 12£

Habet het huis de weduwe van Ursel NCMa18

Met een opmerking over een gedeelte van het hof en erf (deling van 24 oktober 1733)

===

NCMa(17),18

Anna van der Ouderaa, weduwe van Dominicus van Ursel uit Pieter Bartels fol. 101v bij veste van 24 mei 1798 pag. 341 een huis, schuur, hof en erf met een halve rijgang en genaamd het Land van Belofte aan de zuidzijde van de Vlasmarkt op 12£