huis het Molentje op Kalsdonk

24 november 1761
Matthaeus Rudie leent 110 Kgld van Pieter Molenschot, bierbrouwer wonende op Kalsdonk. Onderpand: een huis en erf genaamd het Molentje over de Hoge Brug bij de windmolen. Dit huis staat bekend op naam van de debiteur in het cijnsboek van de Prins van Oranje-Nassau. Afgelost: 2 november 1773.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img 179}.