huis het Molentje

15 februari 1631
Scheiding en deling tussen Laureijs Davits X Michieltken Anthonis Joppendochter enerzijds en anderzijds Andries Janssen Beenhacker en Cornelis Claes Cornelis Noutsen als voogd en toeziener van Job Anthonissen en ook ter presentie van Jop. Aan Laureijs Davidts wordt aanbedeeld een huis, schuur, smoutmolen en gereedschappen in het hof en erf met verder alle toebehoorten genaamd de Sleutel naast het huis, hof en erf van Huijbrecht Willemse Cuijper westwaarts  en het huis, hof  en erf genaamd het Molentken oostwaarts aan de andere zijde. Met bepalingen over een gang en servituten van het Molentken.

WBA: Roosendaal en Nispen; R239, fol. 14v-15v {Img19-20}.

===

31 januari 1640
Jacob Claessen Cril als lasthebber (procuratie van 26 december 1639, notaris J.B. Oomen) van van Jacob Adriaenssen Buijsen X Maijken Antonis Joppen va Berchem vest Pieter Adriaenssen Smit in een huis, hof en erf genaamd het Molentken. O: huis en erf Cornelis Aertsen Crol, Z: St. Joris en St. Jansdoelen, W: Jop Antonissen van Berchem en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 3.350 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R244, fol. 9v {Img15}.