huis het Oude Hert

25 oktober 1571
Het huis den Ouden Hert op de noordzijde van de Markt wordt genoemd als onderpand.

WBA: Roosendaal en Nispen; R210, fol. 55r-v {Img…}..