huis het Schippershuis

18 november 1775
Testament van Cornelis de Ram wonende te Roosendaal. Hij laat na aan zijn broer Christoffel de Ram de helft van een stede onder Halsteren en een huis, schuur en erf genaamd het Schippershuijs bij de Lage Brug onder Roosendaal en een perceel bij de Vroenhoutse Made. Hij laat na aan de gezamenlijke kinderen van zijn zuster Margareta de Ram getrouwd met Thillemanus van Eertrijk een aantal percelen onder Roosendaal en ook een huis genaamd de Runton bij de Hoge Brug. De ouders van de gezamenlijke kinderen krijgen het vruchtgebruik. Aan zijn zuster Adriana de Ram, getrouwd met Adriaan Franciscus Nieuwenboers, en bij vooroverlijden aan haar man, laat hij na 2/3 parten van een huis, schuur, brouwerij, hof en erf aan de noordzijde van de Markt met alle gereedschappen etc  en ook 2/3 parten van een huis, schuur, hof en erf genaamd den Orangeboom oostwaarts daaraan met 2/3 prt van een weide daar achteraan. Aan zijn nicht Cornelia de Ram getrouwd met Theodorus van Ravestijn laat hij goederen na onder Nieuw Gastel. Voor al zijn overige goederen benoemt hij tot erfgenaam zijn broeder Christoffel de Ram en zuster Adriana de Ram en bij vooroverlijden hun kinderen. Tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen benoemt hij zijn broeder Christoffel de Ram en zijn zwager Adriaan Franciscus Nieuwenboers.

WBA: Roosendaal: notaris S. Bosschaert, N6843, ongenummerde akte {Img80-83}.