huis het Vuurijzer

15 januari 1660
Gielis Gielissen Verheijden met zijn echtgenote Margriete Pieters voor 1/3 part; Pieter Christiaenssen Bieman voor hem zelf en namens zijn broeder Anthonie Christiaenssen Bieman, Jacob Aertsen Verhoeven met zijn echtgenote Christina Bieman en namens Cornelis Verheijden als voogd van Catalijna minderjarige dochter van Christiaen Bieman samen voor 1/3 part en Gielis Verheijden  met procuratie (11 november 1659 notaris Straffintvelt te Gouda) van Jacob van Vliet wonende ter Goude als vader en voogd van zijn twee kinderen verwekt bij Neeltken Pieters voor 1/3 deel vesten Adriaen Janssen Cril in een huis, hof en erf aan de Markt gekomen van Anthonia Sijmons. O: Andries Janssen Bavelers, Z: de bansloot neffens St. Jan en St. Jorisdoelen, W: de weduwe en kinderen Andries Loncken en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 2.200 gld. Op 24 januari 1662 is er volledig betaald.

WBA: Roosendaal en Nispen; R261, fol. 3v-4r {Img13}.

===

21 juni 1707

Maijken Cril, weduwe en boedelhoudster van Pieter van der Vliet vest Adriaen van Geert in een huis, hof en erf op de zuidzijde van het Marktveld. O: huis en erf van Aert Betincx, W: huis en erf van Aert Grimbergen, Z: St. Jansdoelen en N: de Markt.

WBA; Roosendaal en Nispen, R306, fol. 61r-62r {Img69-70}.

===

18 augustus 1760
Jacobus Gerardus van der Vis, procureur als testamentaire voogd over Adriaan Johannes van Geert die erfgenaam is van zijn grootmoeder Cornelia van Son weduwe van Adriaan van Geert vest Jan Jordaans van een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. Schotboek fol. 87. Koopcontract 25 juli 1760. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img92}.

 


Schotboek

OS26r {Img60}

Adriaen Janssen Cril uit Teuntken Sijmonsen een huis en erf genaamd het Vierijser gevest 15 januari 1660 op 16£

Habet dit huis op de Markt Adriaen van Geert bij veste van 21 juni 1707 en overgezet fol. 200r.

===

OS200r {Img230}

Adriaen Adriaenssen van Geert uit Adriaen Janssen Cril bij veste van 21 juni 1707 een huis, hof en erf genaamd het Vierijser op de zuidzijde van de Markt op 16£

===

JS87A {Img128}

Adriaen Adriaense van Geert uit Adriaen Jansen Cril fol 26 bij veste van 21 juni 1707 een huis, hof en erf genaamd ’t Vierijser op de zuidzijde van de Markt op 16£

Habet Jan Jordaans bij veste van 18 augustus 1760 overgezet fol, 13v

===

JS13v {Img54}

Cornelis Jordaans bij onderlinge deling van 19 augustus 1802

Modo de onderstaande Martina en Cornelis Adriaen Jordaans als erfgenamen ab intestato van onderstaande Maria Johanna, Martina en Cornelis Adriaen Jordaans

Modo Jan Jordaans en zijn kinderen Maria Johanna, Martina, Michiel en Cornelis Adriaen Jordaans als erfgenaam van zijn vrouw en moeder elk van zodanig aandeel als na recht bevonden zal worden

Jan Jordaans uit Adriaan Johannes van Geert fol. 87 bij veste van 18 augustus 1760 een huis, schuur, hof en erf genaamd het Viereijser aan de zuidzijde van de Markt op 16£