huis het Wapen van Bergen op Zoom

24 januari 1671
Adriaen Maes met consent van zijn echtgenote Catelijn Moermans voor de ene helft en voor de andere helft Guilliam Moermans voor ¼ part en Marie Willems Moermans X Pauwels Gertssen Slotemaker voor ¼ part en die samen dus voor de andere helft vesten Jan Andriessen Luijcx in een huis, hof en erf genaamd het Wapen van Bergen op Zoom over de Hoge Brug. Z: hof en erf van Adriaen Maes, W: het huis en mestput van Adriaen Maes en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 1.100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R272, fol. 44v {Img15}.