huis het Wapen van Nassau

15 januari 1724
Catharina van den Bergh, weduwe van Francois Becanus voor de ene helft en Andries Lonck, koopman te Schagen namens de kinderen van Francois Becanus (schepenakte 17 november 1723) voor de wederhelft vesten Franciscus Josephus de Ruijter in een huis, schuur, hof en erf op de Markt alwaer uijthangt het Wapen van Nassauw. O: jan van der Riet, W: de erfgenamen van Dingena van Balen, Z: de Markt en N: de weduwe en erfgenamen van Cornelis de Cater. Koopcontract: 15 december 1723. Koopsom: 1.050 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R323, fol. 8r-9r {Img19-20}.

===

5 februari 1740
Johanna Garst weduwe van Franciscus Josephus de Ruijter vest Balten van Ouwenis in een huis, hof en erf met alle toebehoorten  alwaer laest uijtgehnagen heeft het Wapen van Nassauw, op de noordzijde van de Markt. O: notaris Hendrik van Pelt, W: de verkoopster, Z: de Markt en N: Adriaen de Ram. Schotboek: fol. 35r. Koopcontract 8 oktober 1739. Koopsom: 900 gld.

WBA: Roosendaal en Nispe; R334, fol. 80v-81r {Img98}.

===