huis het Wit Paardje

9 oktober 1634
Henrick Jacobsen Cloppers vest Lenaert Marinussen Vosberch in een huis, hof en erf met toebehoorten genaamd het Wit Peerdeken op de Markt. O: Christiaen Pietersen Biemans, Z: St. Jan en St. Jorisdoelen, W: huis en erf van Jan Nout Schobben en N: het Marktveld. Koopsom 3.500 gld. In de marge aantekeningen van betalen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R240, fol. 95v-96r {img218}.

===

26 april 1650
Lenaert Marinussen Vosberch vest Aernout van de Sande in een huis, hof en erf genaamd het Wit Peerdeken aan het Marktveld, laatst aangekomen door koop van Heijndrick Jacobs Heijndricxssen. O: Christiaen Pietersen Bieman, Z: St. jansdoelen, N: Jan Nout Schobben en Z: de Markt. Nog belast met een hypotheek van  400 gld aan Cornelis Loncke als voogd van de weeskinderen van Claes Loncke. Koopsom: 3.100 gld. Met aantekeningen van betalen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R252, fol. 51r-v {Img65-66}.


8 april 1697
Gil(luil)mus van Riel X Barbara van de Sande in eigen naam voor 1/3 part en als lasthebber (procuratie van 6 februari 1689, notaris P. Alers )van haar zuster Adriana van de Sande, geestelijke dochter wonende te Antwerpen voor 1/3 part en Maria van de Sande haar zuster voor 1/3 part; die samen kinderen en erfgenamen zijn van Aernout van de Sande vesten Pieter Boot  in een huis, hof en erf op de Markt. O: Dielis Verheijden, W: het huis van de erfgenamen van Pieter Pietersen Lonck, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. Het huis is nog belast met een hypotheek van 200 gld aan de erfgenamen van Aert Janssen Schobben van 15 juni 1656 en een hypotheek van 500 gld aan de erfgenamen van Harman Conraets van 23 januari 1662.

WBA: Roosendaal en Nispen; R296, fol. 77r-v {Img88-89}.

===

24 juni 1733
Eva Gielis weduwe van Pieter Boot voor een kindsgedeelte als geïnstitueerde erfgename van haar overleden man volgens testament van 8 juli 1712 (notaris van Pelt) welke Pieter Boot geïnstitueerde erfgnaam was van zijn eerste echtgenote Cornelia van Oerle volgens testament van 11 augustus 1702 (notaris J. Dons) ende alzoo ten desen voor 1/4 part. Eva van Gielis nog als bij het eerste testament aangesteld voogdesse over het minderjarig kind met name Cornelis Pieterse Boot ook voor 1/4 part. Michiel Boot voorzoon van gemelde Pieter Boot in eerste huwelijk verwekt bij Cornelia van Oerle ook voor 1/4 part en Jacobus van Barel, schepen in wette als lasthebber (procuratie van 27 maart 1733 notaris A. Valvekens) van Susanna Boot wonende te Antwerpen ook meerderjarig dochter van Pieter Boot voor 1/4 part. Allen samen als erfgenamen van Pieter Boot vesten Willem van Meel in een huis, hof en erf genaamd ’t Wit Paerdeken aan de zuidzijde van de Markt. O: Mattijs Henrikz van Pelt, Z: St. Jan en St. Jorisdoelen en N: de Markt. Schotboek gol. 112v. Koopcontract: 4 mei 1733. Koopsom: 500 gld. Verhypotheekt met 250 gld aan Johan Drabbe wegens een scabinale obligatie van 500 gld van 3 januari 1662 en een obligatie van 500 gld aan Margareta Zegers namens de erfgenamen van Francois Leemans volgens … (nog controleren).

WBA: Roosendaal en Nispen; R331, fol. 35r-36v {Img37-39}.


Schotboek

JS112Av {Img178}

Modo Mattheus van Meel bij koopcontract van 3 februari 1818 (notaris G.A. Backx)

Modo jan Volberts en zijn echtgenote Theresia van Meel als erfgenaam van Mattijs van Meel volgens testament van 24 februari 1792 (notaris J. Fercken

Modo de onderstaande Matthijs en Theresia van Meel de ene helft bij testament en pre-legaat van haar moeder Jacoba van Hooijdonk volgens testament (notaris S. Bosschart 14 september 1766) en pre-legaat van hun moeder 2/3 parten van de wederhelft

Modo Jacoba van Hooijdonk, weduwe van Willem van Meel de ene helft en haar kinderen Johannes, Matthijs en Theresia van Meel voor de wederhelft

Modo Willem van Meel bij veste van 24 juni 1733

Pieter Boot uit Nout Adriaensen van de Sande fol. 20 bij veste van 8 april 1697 een huis en erf genaamd ’t Wit Peerdeken op de Markt op 16£

Ao87&n89