huis in Holland

Op 7 april 1564 wordt het huis in Holland wordt genoemd in een schepenregister {R209; fol. 18r}.