huis ’s Lands Welvaren

24 november 1766
Christiaen de Wael leent 250 gld van de Armmeester van de Achterstraat, dit ter aflossing van zijn hypotheek. Onderpand: een huis, schuur, hof en erf genaamd ’s Lands Welvaren op het einde van de Achterstraat in Dankershoek, hem aangekomen bij veste van 19 augustus 1753. Schotboek: fol. 230v. En als onderpand ook nog zijn paard, een bruine ruin, een rode en grijze koe, twee grijzen en een zwart ruggelkalf en verdere alle haaflijke goederen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img182}.