huis Sint Joris

25 april 1650
Adriaen Adriaenssen IJsermans vest Jan Huijbrechts Mastboom in ¼ part van een huis, hof en erf genaamd St. Joris te Nispen. O: ‘sherenstraat, Z: Adriaen Janssen Hoochloon, W: Adriaen Janssen Hoochloon en het volgende perceel en N: Pieter Anthonissen Schoutten en ook nog in ¼ in een perceel land genaamd den Cleijnen Geer aan de Klokberg.

WBA: Roosendaal en Nispen; R252, fol. 50r {Img64}.

===