huis Sint Pieter ook het Kroontje

3 april 1749
Petronella Buermans, weduwe van Cornelis Slockers; Johanna Maria Buermans bejaarde dochter; Antonij Buermans bejaarde jongeman voor zich zelf en als aangestelde voogd over zijn minderjarige zuster Geertuij Buermans en als lasthebber van zijn zuster Catharina Buermans getrouwd met Theodorus Preekels (procuratie van 29 juli 1749 notaris J.J. van Laer te Breda); Anna Buermans (X Anthonij van Wesenbeek; mits de absentie van haar man geassisteerd door haar broeder Antonij Buermans; Adriaen Willem Meesters X Adriaentje Buermans; Thomas Smits X Elisabeth Buermans; Jan Buermans voor zich zelf en als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen zijn broeder Adriaen Buermans en Bart Buermans in eigen naam en als deelvoogd van zijn broeder Bastiaen Buermans en eindelijk Maria Buermans. Allen gezamenlijk nog voor Dingena Buermans, weduwe van Cornelis de Graeuw en nu getrouwd net Cornelis de Bout en nog voor Simon Buermans; alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Buermans (die wonen te Roosendaal Nispen, Breda en Essen) vesten Antonij Buermans wonende te Nispen in een huis, schuur en erf genaamd de Kroon binnen Nispen. Schotboek fol. … (sic). Koopsom inclusief het huis genaamd Sint Joris met dries (200R) zijnde leen daar achter gelegen: 700 gld. Koopcontract: 3 april 1749.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img79-80}.

===

5 augustus 1783
Laurijs Slokkers als gekwalificeerde van Anthonij Buurmans wonende te Zundert volgens koopcontract voor schepenen van Zundert van 2 juli 1783 vest Pietronella Buurmans, laatst weduwe van Marijnus Roeken wonende binnen de heerlijkheid Nispen in een huis en erf genaamd Sint Pieter aan de straat te Nispen. En ook nog in land-en heiveld. Schotboek fol. 537. Koopsom 300 gld en overname van enkele hypotheken.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img281-282}.

===

20 juni 1791
Anthonij Roeken en zijn echtgenote Anna Maria Meesters wonende in het dorp Nispen lenen 200 Kgld tegen 40 Grooten Vlaams van de armmeester Jan Veraert (die gemachtigd is door schepenen van Roosendaal en Nispen op 2 maart 1791, het geld komt  obligatie van 23 december 1767 die door de weduwe van Gijsbregt van Agtmael afgelost is op 7 maart 1791). Onderpand: een huis, schuur, hof en erf genaamd Sint Pieter nu het Kroontje in het dorp Nispen aan de straat. En ook nog in land-en heiveld. Schotboek fol.537. Nog belast met hypotheek.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img321-322}.

===

4 december 1801
De substituut secretaris Abrahma Muller van den Bos als lasthebber van Cornelis Hertogh als lasthebber van wijlen Anthonie Roeken en Anna Meesters vest Marijnis van Agtmaal wonende te Essen in een huis, schuur en erf genaamd Sint Pieter en de gorsdries achter het huis van Norbertus van den Boom aan de steenstraat te Nispen.Koopcontract van 22 oktober 1801. Koopsom: 2.900 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu556, pag. 358-360 {Img184-185}.

===

2 december 1802
Marijn van Agtmaal wonende te Nispen vest de Roomse Gemeente van Nispen voor wie compareerden de kerkmeesters van Nispen zijnde Laurens Slokkers, Jan Domus, Jan Denisse, Pieter van Dijk, Gerard Aarden en Pieter Willem van Eekelen in een huis en erf genaamd Sint Pieter  en een gorsdries achter het huis van Norbertus van den Boom aan de steenstraat te Nispen. O: de straat, W: Nicolaas van Ginderen, Z: de kinderen van Jan Bals en N: de straat. Belast met een cijns van 8 penn aan de Domeinen gekomen van het huis van Bergen op Zoom.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 197-199 {Img100-101}.


Schotboeken

OS516r {Img140}

Pieter Buermans nomine uxoris bij testament (van 7 april 1674) van haar ouders een huis en erf genaamd St. Piter in het dorp Nispen aan de Steenstraat op 2£.

===

JS636Av {Img..}
Pieter Buermans nomine uxoris bij testament (volgens schepenen van 7 april 1674) van haar ouders een huis en erf genaamd Sint Pieter aan de steenstraat te Nispen op 5£

Habet Antonij Buermans vide folio 537

===

JS537A {Img187}
Antonij Buermans uit zijn vader Pieter Buermans fol. 536 bij veste van 31 juli 1791 een huis en erf genaamd Sint Pieter in het dorp Nispen op 5£

Habet Marijn van Agtmaal vide fol. 13 NCNi

===

NCNi13r
Marijn van Agtmaal wonende te Essen uit Anthonie Roeken schot fol. 537A bij veste van 4 december 1801 pag. 358 en 367 een huis, schuur en erf aan de Steenstraat te Nispen genaamd Sint Pieter op 5£
en een gorsdries achter het huis van Jan Wezenbeek nu Norbertus van den Boom in het dorp Nispen op 1£

Habet de Roomse Gemeente bij veste van 2 december 1802, pag. 197. Vide fol. 29.

===

NCNi29r
De Roomse Gemeente te Nispen uit Marijn van Agtmaal, fol. 13 heeft bij veste van 2 december 1802 een huis en erf genaamd Sint Pieter aan de steenstraat te Nispen op 5£
een gorsdries achter het huis van Norbertus van den Boom op 1£