huis Do3&n326

20 juni 1776
Jan Nicolaes Pelaton, klerk ter secretarie namens mr Gerrit Willem Motman vest Johannes Koolen, wonende te Oudenbosch in een huis, hof en erf over de Hoge Brug. Shotboek: fol. 205. Koopontract: 1 april 1776. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img105}.

===

4 december 1776
Johannes Coolen wonende te Oudenbosch transporteert aan Paulus Jongenelen 10R hof en erf van zijn hof gelegen achter zijn huis over de Hoge Brug alwaar tot separatie een schijtsteen sal worden gelegt en door de getransporteerde werden geplant een levendige thuijn omme bij den getransporteerde te worden aanvaardt van stonden aan op het passeren dezes. Koopsom: 60 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img129}.

===

29 maart 1779
Johannes Koolen wonende te Oudenbosch vest Cornelis Kampen in een huis, schuur, hof en erf over de Hoge Brug. Schotboek fol. 375v. Koopcontract: 20 februari 1779. Koopsom: 440 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img315}.

===

24 juli 1816
Johannes Dekkers, koopman verklaart dat op heden hij voor Pieter Luijcx gekocht heeft van Johanna Maria Campen X Josephus Pirée, pottenbakkersknecht en van Hubertus Campen, timmerman wonende te Brasschaat een huis, schuur, hof en erf. Koopsom: 585 gld en waarvan de ligging en belendingen van het gekocht beschreven zijn in een akte van heden.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7011-1071 {Img512-513}. 


Schotboek

JS375v {Img217}

Petrus Luijkx volgens koopcontract van 24 juli 1816, notaris G.A. Backx

Johanna Maria Kampen X Josephus Pirée en Hubertus Kampen als kinderen en erfgenamen van Anna Cornelia Geerts, weduwe van Cornelis Kampen

Cornelis Kampen bij veste van 29 maart 1779

Johannes Koolen uit drossaard Motman, fol. 205 bij veste van 20 juni 1776 een huis, hof en erf over de Hoge Brug op 6£

Uit de hof en erf van dit huis heeft Paulus Jongenelen bij transport van 4 december 1776 circa 10R, vide fol. 223