Jacht op eigen terrein

….

schepenbank Roosendaal en Nispen

29 augustus 1803

in het Laagveld

  • een stede land genaamd Bollesteede, bestaande uit huis, schuur, werf, hof en boomgaard met vijf percelen zaai-en bosland (9G 111R), O: de straat, Z: Michiel Schouteren en de weduwe van Dielis Rommens, W: Andries van Gastel en N: de straat.
  • een perceel zaailand genaamd Jooskensveldeken (1G 168R), O: Andries van Gastel, Z: de weduwe Adriaan van Pul, W: Cornelis Aarden en N: Andries van Gastel.
  • twee percelen weiland, annex den anderen, nu genaamd de Claverweijkens en te voren de Twee Weijkens (2G 139R) en (2G), O: de kinderen Cornelis Aarden, Z: Andries van Gastel, W: Marijnis M. van Weel en N: de straat.

op Borteldonk

op de Langendijk

  • een perceel nu genaamd Lammesteedekens (de helft 5G 22R), O: de straat, Z: de kinderen van J. Helmonts, W: en N: de kinderen van Cornelis Kools.
  • een perceel mastbos (175R), O: Jacobus Buijs, Z: de straat, W: de weduwe Christiaan van de Riet en N: Andries van der Oudera.

op Langdonk

in het Everland

onder Nispen

op Hulsdonk

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu583, pag. 464-469 {Img239-…}

===

25 augustus 1806