Langendijk

Op deze webpagina wordt informatie gepresenteerd met betrekking tot het research project Langendijk. Doel van het project is om de gehele bevolking en toponiemen (veldnamen) in kaart te brengen. Hiervoor is het nodig een aantal bronnen, specifiek voor de Langendijk, te bewerken en tevens om uit andere bronnen zoals notariële, schepenbankarchieven, heerlijkheidsarchieven, etc, informatie over de Langendijk te extraheren. Er is al veel informatie verzameld, maar nog niet bewerkt om geschikt te maken voor de website. In feite is minder dan 5% van het verzamelde materiaal bewerkt.