Mijn kwartierstaat

Kwartierstaat van Edward Boeren

Ga direct naar Mijn Kwartierstaat

Inleiding:
De meest zuivere vorm van genealogie is in mijn optiek het samenstellen van kwartierstaten, dit vanwege het feit dat elke persoon de genen erft van beide ouders en daarom geven stamreeksen en stambomen maar een beperkt beeld van de sociale en culturele achtergrond van een individu.

Ik ben het onderzoek naar mijn kwartierstaat begonnen in december 1964 in het gemeentearchief van Roosendaal wat toen gevestigd was in het oud raadhuis op de Markt. Na meer dan bijna 50 jaar onderzoek is het project nog niet afgesloten. Kan ook nooit afgesloten worden omdat er altijd weer nieuw ontdekkingen gedaan worden. Daarom hierbij een tussenstand, waarbij ik er voor gekozen heb de kwartierdragers met hun gezin weer te geven, inclusief de aangetrouwden. De vele akten uit notarieel en schepenbankarchief die ik geraadpleegd heb zijn nog niet volledig verwerkt. Evenmin als illustraties en foto’s.

Ik hanteer de onderstaande definities voor kwartierverlies, lege kwartieren en onbekende kwartieren:

Kwartierverlies:
Het eerste kwartierverlies treedt pas op in de negende generatie. De kwartiernummers 344 en 345 zijn identiek aan de nummers 284 en 285 = Cornelis Hendricx en Eva Dingemans Stout te Chaam. Tot dusver zijn er in de kwartierstaat slechts drie huwelijken gevonden waarvoor dispensatie wegens bloedverwantschap verleend werd. In vergelijking met vele andere kwartierstaten die ik onderzocht heb is dit zeer weinig.
Het beteft de huwelijken van de echtparen:
· Marijn Boeren en Adriana van Ham (kwartiernummers 32 en 33).
· Wilhelmus Cornelissen Wilhelmus van den Kieboom en Adriana Janssen Wouters (kwartiernummers 1150 rn 1151).
· Jan Claessen Wagemaeckers en Thoriken Leenders Uijttewilligen (kwartiernummers 1928 en 1929).

Lege kwartieren:
Kwartiernummer 54 (Abraham Bolstier) heb ik leeg gelaten en als logisch gevolg daarvan ook de kwartieren van zijn voorouders. Weliswaar werd Elisabeth Bolstier (kwartiernummer 27) gewettigd bij het huwelijk van haar moeder Elisabeth Rompa met Abraham Bolstier in 1849, maar de wettiging vond plaats 16 jaar na de geboorte van Elisabeth en bovendien ten tijde van de geboorte was Abraham pas 13 jaar oud en woonachtig in Leiden. Daarentegen heb ik de voorouders van de onwettig geboren (en later gewettigde) Pieter van Beek (kwartiernummer 24) wel opgenomen. Dit vanwege het feit dat de naamgeving van de twee onwettige en zeven uit echt geboren kinderen van Hendrik van Beek en Elisabeth de Kivit er op wijst dat Hendrik Kivit inderdaad de vader is.

Uit de periode voor 1811 zijn de vaders van de natuurlijke kinderen meestal bekend. Deze vaders, met hun voorouders, heb ik dan ook opgenomen in de kwartierstaat.

Onbekende kwartieren:
Met onbekende kwartieren bedoel ik kwartieren van personen die ik nog niet heb kunnen opsporen. In de eerste acht generaties zijn er geen onbekende kwartieren (uitgezonderd de lege kwartieren hierboven genoemd). Lege kwartieren zijn uiteraard ook onbekende kwartieren, maar vanwege een andere reden.

Religie:
De religie van de personen in deze kwartierstaat is overwegend katholiek. De doop-en huwelijksdatums zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit de RK doop-en trouwboeken. De eerste protestant (Nederduits Gereformeerd) treffen we aan in kwartiernummer 116 = Koenraad Ballintijn. De zonen uit zijn huwelijk met Antonia Gladines zijn protestant gedoopt; de dochters katholiek. Ook oud-katholieke godsdienst is vertegenwoordigd, namelijk onder kwartiernummer 503 = Stijntje Bollebakker.

Buitenlandse kwartieren:
De buitenlandse kwartieren in deze kwartierstaat vinden hun ontstaan in een aantal soldaten huwelijken. Deze huwelijken vinden we in de families: Ballintijn (Schotland), Glad(d)ines (La Condanine), Geerts (Sleeswijk-Holstein), Heberlé (Elzas) en Ra(a)s (Namen). Zij allen behoren tot de voorouders van de grootmoeder paternel van de probandus.

Afstamming van Karel de Grote
Door Pieter Havermans is aangegeven dat jhr. Christiaan Coenen van Zegenwerp, drossaard van Wouw, via diverse lijnen afstamt van Karel de Grote. Maijke Coenen, de dochter van de drossaard, heeft een zeer groot nageslacht nagelaten waardoor vele Wouwenaren (en West-Brabanders) aansluiting kunnen vinden met jhr. Christiaan en dus met Karel de Grote. (Zie bijvoorbeeld de publicaties van de heemkundekringen Wouw (De Vierschaer) en Halsteren (Halchterth). Ook de probandus en auteur van de hier beschreven kwartierstaat stamt af van Christiaan Coenen van Zegenwerp. Voor de duidelijkheid heb ik de lijn Boeren naar Coenen van Zegenwerp separaat opgenomen. Verder heb ik gebruik gemaakt van de Karel de Grote nummers in Gens Nostra en de Afstammingen van de Hertogen van Brabant.

Een tweede lijn van de probandus naar Karel de Grote loopt via kwartiernummer 74644 = Jan Jan Pullekens. Zie het artikel van Jean Bastiaensen getiteld Blauw Bloed in de aderen in het boek Grenzeloze Genealogie.

Geraadpleegde literatuur:

  • L.F.W. Adriaenssen; Van den Couwelaer, De Brabantse Leeuw; jg. 56 (2007), pag. 66-83, 129-141, 193-202; jg. 57 (2008), pag. 22-32, 88-93, 152-162.
  • P. Havermans; Een Wouwse boer die afstamt van Karel de Grote; GTMWB, jg. 1980 (pag. 76-77).
  • C.J.M. Bovée; Afstammelingen van Karel de Grote in Halsteren, jaarboek 5 (1991), pag. 41-49.
  • H.H.W. van Eijk, G. Staalenhoef, J.H.M. Strijbos, R.F. Vulsma en H.W. Engelbrecht  (red.); Karel de Grote, Gens Nostra; jg. 23 (1968), pag. 241-364.
  • Werkgroep Karel de Grote (red).; Karel de Grote, Gens Nostra; jg. 45 (1990), pag. 361-508.
  • Werkgroep Middeleeuwse Vorstenkwartieren, H.W. Engelbrecht, H.H.W. van Eijk, G. Staalenhoef, J.H.M. Strijbos en R.F. Vulsma (red.); Karel de Grote,Gens Nostra; jg. 46 (1991), pag. 469-696.
  • V. Hamers, R. Dix en Z. Deurvorst (red.); Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant, uitg. Nederlandse Genealogische Vereniging.