onbekend aan de zuidzijde van de Molenstraat (2)

brouwerij: brouwerij aan de zuidzijde van de Molenstraat
kadastraal:  
opgericht: eerste helft 17e eeuw
gesloten: 
eigenaren: 

  • Frans Jacobsen de Leeuw
  • ?-1650 de voor en nakinderen van Frans Jacobsen de Leeuw
  • 1650-na 1676 Cornelis Damen

 


14 maart 1644
Frans Jacobsen de Leeuw, brouwer leent 100 gld van Marchelis Meertensen van der Sluijs. Onderpand: het huis, erf en brouwerij in de Molenstraat waar de debiteur in woont. O: Jan Cornelissen de jonge nomine uxoris, Z: de waterloop, W: Tanneken Callebouts, weduwe …. (sic) en N: ‘sherenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; RA246, fol. 14v {Img23}.

===
22 februari 1650

Pieter Henricssen Wijtens als voogd van de twee voorkinderen zaliger Maijken Henricx Wijtens waar vader van was Frans Jacobssen de Leeuw en Adriaen Dingeman Bogaerts als voogd van de drie nakinderen voorschreven Frans de Leeuw verwekt bij zaliger Tanneken Dingeman Bogaers vesten Cornelis Damen in een huis, hof, erf en brouwerij in de Molenstraat metten gevolge van ’t brougebouw, vaten, onderbakken en andere gereetschap. O: het ledig erf van Jan Cornelissen de Jonge, Z: de loop, W: Tanneken Callebouts en N: ‘sherenstraat,  Koopsom: 2.500 gld. Nog belast met 200 gld aan Henrick Jan Ruijter als transport hebbende van Cornelis Adriaenssen Groen nomine uxoris van 30 juli 1648 die transport had van Adriaen Aelbrechts qq van 6 september 1645 zijnde van 1 januari 1640. Nog verschuldigd 200 gld aan de voorkinderen bij contact van uitkoop van 17 februari 1648. Nog 250 gld aan Marcelis Meertens van der Sluijs en Pieter Jans Noteler volgens obligatie van 17 februari 1648. Met aantekenigen van betaling.

WBA: Roosendaal en Nispen; R252, fol. 23r-v {Img37-38}.

===

17 december 1652
Cornelis Damen, brouwer leent 200 Rgld van Dierck Joris Buijsen als voogd van het weeskind zaliger Aert Andriessen Potbacker en Magdalena Aerts Potbacker. Onderpand: een huis, brouwerij en erf in de Molenstraat. O: het erf Jan Cornelissen de Jonge, Z: de loop, W: Janneken Callebouts en N: ‘sherenstraat. Op 16 november 1663 verklaart … volledig betaald te zijn.

WBA: Roosendaal en Nispen; R254, fol. 85r-v {Img104-105}. 

===

.. september 1676
Martinus Brouwers, borgemeester te Bergen op Zoom heeft op 8 mei 1666 beslag gelegd op een huis, hofstede en erf in de Molenstraat. Belendingen: O: het huis en erf van Jan Andriessen Paters nomine uxoris, Z: de waterloop, W: huis, brouwerij en erf  van Cornelis Damen en N: de Molenstraat. Het huis behoorde aan Jan Cornelissen den Jonge en zijn echtgenote Maijken Anthonis. Met verwijzing naar akten van 29 november 1657 en 22 juni 1659.

WBA: Roosendaal en Nispen; R276, ongefolieerd {Img65}.