Onbekend noordzijde Markt bij de Kade

eigenaren: 

  • Crijntje Roeken
  • 1638-1639 Niclaes Adriaensen Tack
  • 1639- ? Jacob van de Leur
  • Merten Lenertsen

5 april 1638
Christiaen Jacobsen van Leur als voogd en Jan Janssen van Wijffvliet als toeziener van van het weeskind zaliger Jan Jacobsen van Leur vesten Niclaes Adriaenssen Tack in een huis, hof en erf op het einde van de Markt aan de Kade. O: Claes Jacobs Carpincx, Z: de Markt of ‘sherenstraat, W: Cornelis Loncken, nomine uxoris en N: ‘sherenwaterloop. Belast met een pint olie aan de H.Geest en 3st Nonnencijns. Koopsom: 3.060 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R243, fol. 41r {Img49}.

===

27 september 1639
Niclaes Adriaensen Tack draagt over ten behoeve van Jacob van de Leur, wonende te Steenbergen, een huis, hof, erf met de brouwerij en alle toebehoorten en alles wat aarde-en nagelvast is gelegen op het einde van de Markt zoals dat eertijds aangekomen is van de erfgenamen van Crijntken Roecken. O: Niclaes Jacobsen Carpincx, Z: ‘sherenstraat, W: huis en erf van Cornelis Loncke nomine uxoris en N: de waterloop. Koopcontract van 16 augustus 1639 (notaris Martinis Rosa). Koopsom: (met verrekening?) 4.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R243, fol. 71r {Img173}.

===

3 september 1640
Janneken Jans van Wijffvliet, weduwe lestwerf van Niclaes Adriaenssen Tack, geassisteerd door Jan Janssen van Wijffvliet {volgens een opmerking in de marge is dit de vader van Janneken Jans van Wijffvliet}voor de ene helft en Anthonis Adriaensen Tack als voogd van de voor-en nakinderen van de voorschreven Claes Tack de ene  verwekt bij Dingna Jans van Os en de andere  bij Janneken Jans van Wijffvliet voor de andere helft vesten Merten Lenertsen, schipper in een huis, hof en erf  met de toebehoorten op het eind van de Markt eertijds gekomen van Crijntken Roecken maar uitgezonderd de brouwketels, kuipen, bakken, tonnen en verder alles wat de brouwerij betreft, dat apart verkocht is. O: het huis en erf van Claes Jacobs Carpincx, Z: ‘sherenstraat, W: Neeltken Cornelissen en N: de waterloop. Koopsom 4.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R244, fol. 67v-68r {Img73}.

===

23 december 1640
Cornelis Jacobs Verboven voor hemzelf en zich sterk makende  voor Aert Cornelissen Crol verkoopt uit de hand aan Cornelis Janssen Gilzemans, brouwer op de Zwaluwe, de brouwerij die Verboven en Noremans onlangs gekocht hebben van de erfgenamen van Claes Adriaenssen Tack, uitgezonderd de vierentwintig tonnen ofte .. daarvoor bestaande uit twee brouwketels, brouwkuip, een schepper, twee schudgaffels, drie rieken, vier fuikmanden, een koelbak, twee brouwakers, met een vulaker, een lekbak, een ontzetbak, de buistelbak, negen onderbakken, een trechter en bierboom en de goten die tot de brouwerij behoren en ook nog met de {putsichzij}.

WBA: Roosendaal en Nispen; R244, fol. 89v {Img95}.