onbekend over de Lage Brug

Tekst


14 september 1656
Lodewijck Cornelissen Toleners, brouwer leent 400 gld van Janneken Jan van Wijffvliet, weduwe van Niclaes Tack. Onderpand: huis en brouwerij over de Lage Brug. O: de beek, Z: de wezen van Jan Dierckxsens, W: de straat en N: Mattheus Venne. Inde marge: Marijnis Pieterssen Vosbergh, zoon van de crediteure verklaart dat hij is betaald op 28 mei 1675.

WBA: Roosendaal en Nispen; R257, fol. 62v {Img72}.

===

14 september 1656
Lodewijck Toleners, brouwer leent 300 gld van Pieter Lenaerts Vosbergh. Onderpand: huis en brouwerij en erf over de Lage Brug. O: de beek, Z: de weduwe van Jan Dirccxsens, W: ‘sherenstraat en N: Mattheus Venne. Het onderpand is nog belast met een hypotheek van 400 gld aan Janneken Jans van Wijffvliet. In 1685 is alles afgelost.

WBA: Roosendaal en Nsipen; R257, fol. 62v-63r {Img72}.

===

19 september 1674
Corstiaen Cognot (sic) als toeziender van de zeven kinderen zaliger Lodewijck Cornelissen Toleners en aangestelde squester van diens boedel (met verwijzing naar twee gerechtelijke akten van respectievelijk 25 april en 7 juni 1674) vest Cornelis Lodewijks Tolener (zie akte  van overgifte van 5 juli 1674 in het apostilleboek) in een huis, brouwerij en erf met aankleven over de Lage Brug behalve het erf en driesken ten zuiden daarachter voor het gebruik van de gemeente, in het bijzonder voor de lijkwagens. Verder het passieve servituut door de gangen ten oosten en {…} van huis en erf. O: het huis en erf van Mattheeus Adriaens Mangelers, Z: de voorschreven en onverkocht erf en veldje sijn gebruijck hebbende als voor door den gang nevens den huijsen en erven van Geert Adriaens de Loecker Z: huis en erf van Willem Huijbrechtse, wagenmaker en N: ‘sherenstraat. Koopsom 2.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R274, fol. 67r-v {Img78-79}.