zuidzijde Molenstraat bij de Hoge Brug

brouwerij: een brouwerij aan de zuidzijde van de Molenstraat bij de Hoge Brug ter hoogte van B65
opgericht: 17e eeuw of eerder
gesloten: voor 1719
eigenaren:

  • Ansem Janssen van Hapert
  • ?-1674 Martinus Brouwers
  • 1674-? Adriaen Melsen van Baelen
  • ?-1711 Adriaan van Weel
  • 1711- voor 1719 Jan Adriaensen van Ham

3 oktober 1674
Martinus Brouwers, oud-borgemeester van Bergen op Zoom verkoopt aan Adriaen Melsen van Baelen een huis, brouwerij, erf en aanbehoorten aan de Hoge Brug, gekomen van Ansem Janssen van Hapert. O: vaartkant, W: Jan Ruijten, Z: Jan Ruijten en Anthoni … (sic) de Wever en N: ‘sherenstraat. Koopsom 5.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R271, fol. 64v {Img73}. 

===

24 oktober 1674
Martinus Brouwers, oud-borgeneester van Bergen op Zoom vest Adriaen Melssen van Balen in een huis, brouwerij, erf en aankleven aan de Hoge Brug. O: de vaartkant, W: Jan Ruijten, Z: jan Ruijten en Anthonij .. {sic}  de Wever en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 5.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R271, fol. 69r {Img77}.

===

29 juli 1711
Adriaan van Weel vest (koopcontract 6 juli 1711) Jan Adriaensen van Ham in een huis, brouwerij, hof en erf met een gorsdries in de Molenstraat bij de Hoge Brug. O: het huis en brouwerij van David Pijpers, W: het huis en erf van Hendrick Aertsen, Z: een gorsdries hebbende een waterloop en N: het voorschreven huis. Verkocht met brouwketel, kuipen, koelbakken, onderbakken, tonnen en vaten. Koopsom: 1.900 gld

WBA: Roosendaal en Nispen; R310, fol. 52v-53r {Img62}.

===

2 september 1719
Johan Swaens als lasthebber van Johan Segers die in Rotterdam woont vest (koopcontract van 29 juli 1719) Martina van Coulil weduwe van Matthijs van Unum in een huis, hof en erf, van outs geweest een brouwerije, in de Molenstraat. Koopsom 1.000 gld. Hypotheek afgesloten die op 31 juli 1722 is afgelost.

WBA; Roosendaal en Nispen; R318, fol. 67v {Img67}.

 

===

2 april 1755
Maria Strijbos weduwe en geïnstitueerde erfgename van Johan van Ham vest Adriaan van der Heijden in een huis, erf met een brouwerij in de Molenstraat. En in een hof en weide daar achter aan gelegen. Koopsom 650 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img79}.

===

24 april 1778
Testament van Maria Laanen, voormaals weduwe van Jan Maas en nu getrouwd met Adriaan van der Heijden. Zij pre-legateert al haar kleren, goud, geld en zilver aan haar dochter Antonetta Maas. Tot enige erfgenamen benoemt zij haar absente zoon Jan Maas voor de helft en voor de andere helft  haar dochter Anthonetta Maas en bij vooroverlijden haar kinderen.

WBA: Roosendaal; notaris S. Bosschart, N6846, ongenummerde akte, {Img48-49}.

===

26 november 1782
Deling van de erfgoederen van Maria Laanen, voormaals weduwe van Jan Maas en laatste echtgenote van Adriaan van der Heijden,gewoond en overleden te Roosendaal op 15 oktober 1782 heeft getesteerd te Roosendaal op 24 april 1778 (notaris S. Bosschaert) waarin zij haar kleren pre-legateert aan haar dochter Anthonetta Maas en als erfgenaam benoemt zij haar uitlandige zoon Jan Maas voor de helft en voor de andere helft Anthonetta Maas. Bij de erfgoederen onder nr. 2 een huis, erf voor desen eene brouwerije geweest aan de Hoge Brug op 8£ onder nr 3. een hof en weide annex de voorschreve huijsinge op 4£. Onder nr. 4 een erf aan de Krommedraai voor desen betimmert geweest zijnde met twee woningskens op 1£ 4st. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R411, ongefolieerd {Img287-291}.

===

21 maart 1807
Bij vonnis van schepenen van 17 december 1806 wordt Anthonetta Maas gerechtigd verklaart de goederen die Jan Maas voor de helft zouden toekomen te laten taxeren in verband met de collaterale successie. Hierbij een huis en erf op de Vaartkant. O: de vaart, Z: en W: Andries van Reusel en N: Michiel van Hal.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMa, pag. 115-117.

26 oktober 1815
Anthonetta Maas, particuliere en weduwe van Michiel Damen verkoopt aan Catharina van Tilburg, bejaarde jd een huis, schuurtje, hof en erf aan de Vaartkant B65. O: de Vaartkant, Z: het erf van Andries van Reusel, W: Andries van Reusel en Michiel van Hal en N: Michiel van Hal. Koopsom: 150 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; notaris G.A. Backx, N7010-8.

===

Schotboek

Modo de kinderen als folio 148v overgeboekt

Johanna Catharina van Aert, weduwe van Pieter van Gogh uit Adriaen van der Heijden fol. 335 een huis, schuur, sijnde voor dezen geweest eene brouwerije staande aan de zuidzijde van de Molenstraat.

JS326, fol. 188v {Img254}