onwettige geboorten voor 1656

14 januari 1633
Willemijntken Cornelis Hertochsdochter wonende te Nispen, dochter van Tanneken Marinissen, verklaart dat zij op Alderheijligenavont (= 31 oktober) 1632 bevallen is van een zoontje, genaamd Cornelis, verwekt door Pieter Geertssen Back, jm.

WBA: Roosendaal en Nispen, R240, fol. 3v-4r {Img9}.

Op 2 november 1632 is te Nispen-Essen gedoopt: Cornelius, onwettige zoon van Petrus Gerardi en Wilhelma Cornelij. Getuigen: Adrianus Adriani en Cornelia Huberti.

Noot: van dezelfde ouders wordt op 13 juli 1634 onwettige dochter Maria gedoopt. Getuigen: Jan Aert Tijssen en Cornelia Johannis.


21 maart 1639
Neeltken Jans, weduwe van Peeter Joppen, die ruiter was in garnizoen te Bergen op Zoom, is in het huis van haar broeder op de Kortendijk bevallen van een jongetje. Zij verklaart dat de vader van haar zoontje is Willem Willemssen, de zoon van Adriaentken Lauwen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R422, ongefolieerd {Img63}.

Op 21 maart 1639 is gedoopt Laurentius, onwettige zoon (ex illegitimo concubitu) van Neelken Janssen en Wilm Wilmssen. Getuigen: Joos Gommarssen en Lisken Michielsen.


26 november 1642
Lieven Cornelis Thonissen, van Hulsdonk enerzijds en Lijsken Jans, jd, anderzijds zijn in opdracht van de wethouders in arrest genomen in verband met de alimentatie van een kind, drie à vier weken geleden door Lisken Jans is gebaard en waarvan zij verklaart dat Lieven Cornelissen de vader is. De volgende regeling wordt getroffen: Lieven moet 8 ponden Vlaams betalen waarvan 12 Rgld contant en elk jaar daarna 6 gld tot een totaal bedrag van 48 gld. Komt het kind te overlijden voor het totaal bedrag bereikt is dan stoppen de betalingen. Borg: Cornelis Piersen Lodder, oom van Lieven Cornelissen. Lieven Cornelissen mag op geen enkele manier zich bemoeien met het kind.

WBA: Roosendaal en Nispen; R245, fol. 95v-96r {Img102}.

Op 7 november 1642 wordt gedoopt: Cornelius, onwettige  zoon , ex simplici fornicatorio, van Livinus Cornelii en Elisabeth Jans. Getuigen: Hans Nouten en Barbara Henrici.


11 december 1645
Dingne Cornelis Mattheeusdochter, 23 jaar oud, verklaart dat het kind waarvan zij zwanger is, is verwekt door Rombout Laureijs, geboortig van Meer en gewezen knecht van Steven Adriaenssen, smid te Roosendaal.

WBA: Roosendaal en Nispen; R422, ongefolieerd {Img141}.


5 januari 1650
De jonge dochter Truijcken Lambrechts Cornelissen Gast aanwezig in het huis van haar vader op de Langendijk onder Roosendaal verklaart dat het zoontje waarvan zij drie dagen geleden bevallen is, is verwekt door Adriaen Willemssen Schelpheuvel een jonge man wonende op Kalsdonk. Verder verklaart zij dat Adriaen Schelpheuvel haar heeft verleid met vleijende woorden ende belooften en haar nimmer te zullen verlaten. Schepenen ordonneren dat Adriaen, zonder tegenspraak, het kind te aanvaarden en te besteden bij eene goede soogster of minne zodat het kind behoorlijk opgevoed wordt op kosten van Adriaen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R422, ongefolieerd {Img191}.

 


6 januari 1650
De jonge dochter Margriete Goverts, die het laatst diesntmaagd is geweest bij jonker van Heusden verklaart aan de vroedvrouw dat de vader van het kind waarvan zij op het punt staat te bevallen is de jonge man en schiptimmerman Dierck Pieterssen Tuliphamer.

WBA: Roosendaal en Nispen; R422, ongefolieerd {Img91}.