Troepen

Geallieerde en Staatse Troepen op de Langendijk 

In 1747 vielen de Franse Troepen de Republiek binnen (Oostenrijkse Successie Oorlog 1740-1748). Bergen op Zoom werd door de Fransen belegerd en veroverd. De bewoners van de Langendijk leden blijkbaar onder het oorlogsgeweld van zowel geallieerde als van de Staatse Troepen. Zij hadden hun kamp opgeslagen op de Neerheijde (is de Lage Langendijk).  Rode loop brak uit en de bevolking vluchtte. Boeren en pachters leden grote schade. Sommige gevluchte personen moesten een beroep doen op de armenkas, wat overigens niet vlotjes verliep want Roosendaal en Wouw vochten een groot conflict uit over wie moest betalen. De armmeesters van Wouw waartoe de Neerheijde onder de Lagendijk gerechtelijk behoorde of de armmeesters van Roosendaal waartoe de Neerheijde parochieel behoorde.


Geallieerde tropen veroorzaken aan de gewassen

Op 2 3juli 1748 verschijnen voor Pieter Andries van Mattemburgh, rentmeester van het oostkwartier van het Markiezaat diverse pachters die verklaren dat zij door de plunderingen van de veldgewassen door de geallieerde troepen minder geld hebben kunnen afdragen. Op de Langendijk zijn getroffen Jan Gommers, pachter van het tweede en derde perceel tienden van de Langendijk en Willem Boeren, pachter van het vierde perceel tienden van de Langendijk.

WBA: Rucphen; R50-25.


Staatse Troepen veroorzaken schade aan boekweit, rogge en haver (1747/1748)

Op 8 februari 1749 op verzoek van Willem Marijnissen Boeren, pachter van Langendijkse Tienden van de abdij Tongerlo, leggen Cornelis Maes en Leendert de Wael, beiden landlieden onder Roosendaal een verklaring af. Zij verklaren dat door de Staatse Troepen sinds 1 november 1747 schade is toegebracht aan boekweit, rogge en haver zowel op het veld als in de schuur. De velden zijn geruïneerd en de schuren geroofd. Totale schade voor Willem Boeren 173 gld 18 st.

WBA: Roosendaal; notaris L. Sanderus, N6774-762 {Img18-19}.


Pieter Abrahamse en Maria Solders gevlucht naar Roosendaal

Op 12 september 1753 leggen, op verzoek van de Roosendaalse magistraat, Janneken van Sundert weduwe van Jan Pietersse Godschalck, Anthonetta van Overvelt getrouwd (geweest?) met Denis Cools een verklaring af. Zij verklaren dat zij hebben horen zeggen dat Pieter Abrahams en zijn echtgenote Maria Solders, die beiden overleden zijn te Roosendaal, een eigen huisje gehad hebben op de Langendijk waar zij ook gewoond hebben. Door de geweldenarijen van de Troupes van Oorlog die in de Neerheijde gelegen waren hebben zij met hun kinderen die nog klein waren moeten vluchten naar Roosendaal. Hun huisje is door de soldaten geruïneerd, tot de grond toe afgebroken en opgestookt.

WBA: Roosendaal; notaris J. van Sinnen, N6794-417 {Img93-94}.

===

Op 16 september 1753 leggen, op verzoek van de Roosendaalse magistraat, Willem Marijnissen Boeren wonende te Roosendaal, Cornelis Marijnissen Boeren wonende op de Langendijk onder Wouw en Anthonetta Buijs, weduwe van lestwerf van Huijbregt Maes en ook wonende op de Langendijk onder Wouw een verklaring af. Zij verklaren dat zij hebben gekend Pieter Abrahams  en zijn echtgenote Maria Solders, beiden gewoond hebbende op de Langendijk onder Wouw. Zij hebben een eigen huis, hof en erf met boomgaard bezeten.  Om de troubles van oorlogh of gweldenarijen der Troupes zijn zij gevlucht naar Roosendaal.

WBA: Roosendaal; notaris J. van Sinnen, N6794-424{Img95-96}.

===

Op 15 augustus 1754 legt, op verzoek van de Roosendaalse Magistraat, Adriaan van Dorst ruim 60 jaar oud en wonende op de Hooge Langendijk een verklaring af. Hij verklaart dat hij in de de Neerheijde onder Wouw is geboren en daar gewoond heeft tot in het jaar 1747 toen hij met vrouw en kinderen moest vluchten naar Roosendaal vanwege de geweldenarijen van de Troupes van Oorlog. Ook heft hij goed gekend Geerit Hoevenaers, in de wandeling genaamd Slimme Geert, omdat (hij) creupel gong. Geerit heeft ook op de Neerheijde gewoond en is tussen de jaren 1720 en 1730 overleden, nalatende acht kinderen. Adriaan van Dorst verklaart verder dat zijn vader Adriaen Jans van Dorst na het overlijden van Geerit Hoevenaers met Christiaen Raets en Steven Rossen, die ook op de Langendijk woonden, samen naar de Wouwse Magistraat zijn gegaan in verband met het onderhoud en alimentatie van de arme kinderen waar de Magistraat soude sorge dragen. Dan volgt een lange verklaring over de gevolgen van de beslissing van de Magistraat voor dit gezin. Verder verklaart Adriaan van Dorst dat hij ook gekend heeft Pieter Abrahamse van Loon en zijn echtgenote en dat dat gezin in het jaar 1747 met vier kinderen naar Roosendaal gevlucht is. 

WBA; Roosendaal; notaris J. van Sinnnen, N6795-448{Img217-220}.