Ossenhoofd

28 augustus 1564
Op deze datum wordt het Ossenhoofd  genoemd in een vestboek.

WBA: Roosendaal en Nispen; R209, fol. 51v-52r.

===

7 maart 1639
Christiaen Swaens als vader en voogd van zijn dochter Clara Swaens verwekt bij Anna Hanecops vest Aert Cornelissen Crol alias Noremans in een huis, schuur, hof en erf met aangehoorten, genaamd het Ossenhooft aan de Markt, in dier voegen als hetselve is scheijdende langs der gote ten halve van de gemeene ganck aen de oostsijde der voorschreven huijsinge ende raeijende linie recht achter ende suijtwaerts {…} op seeckere steenen pael staende in den hoff neffens den doornen thuijn. O: huis en erf van Aert Jans, Z: bansloot van St. Jan-en St. Jorisdoelen, W: erf van Jacob Buijsen nomine uxoris en N: de Markt. Koopsom 6.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R243, fol. 31 {Img133}.


23 november 1640
Aert Cornelissen Crol vest zijn zoon Cornelis Aertsen Crol in een huis, schuur, hof en erf genaamd ’t Ossenhooft op de Markt, zoals hij het verkregen heeft van Christiaen Swaens volgens veste van 7 maart 1639. Koopsom: 6.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R244, fol. 79v {Img85}.


27 november 1643
Op deze datum wordt vermeld dat het Hossenhooft een mouterij is.Cornelis Aertsen Crol leent 800gld van Jan Nout Schobben. Onderpand: huis, schuur, mouterij, hof en erf waarin de debiteur woont. O: Aert Janssen Vermeere, Z: St. Jan en St. Jorisdoelen, W: het huis en erf van Pieter Adriaenssen Smit en N: het Marktveld

WBA: Roosendaal en Nispen; R246, fol. 79v {Img88}.


22 september 1656
Op deze datum wordt vermeld dat er in het huis het Ossenhooft een mouterij is. Een huis met winkel, keuken, neerkamer, hof, schuur en mouterij met gronden en toebehoorten genaamd het Ossenhooft aan de Markt. O: huis en erf van Aert Jansen Vermeer, W: huis en erf van Pieter Adr. Smit, N: de Markt en Z: St. Jan en St. Jorisdoelen.

WBA; Rooosendaal en Nispen; R257, fol. 61v-62r {Img71}.