Lijst van publicaties en activiteiten

Genealogie

E.G. Boeren

 • De familie Boeren vanaf circa 1550; in Grenzeloze Genealogie (red. J. Bastiaensen, 2012), pag. 252-338.
 • Boeren-1, Haplogroep:E1b1b M215, Subhaplogroep: M34; in DNA Brabant (red. M. van den Cloot, 2010), pag. 121-122.
 • Vondst van een in 1642 opgemaakte stamboom; in Grenzeloze Genealogie (red. J. Bastiaensen, 2012), pag. 48-73.
 • Ballantine; in Schots-Nederlandse stam-en afstammingsreeksen van de leden van de Caledonian Society (red. G. Ross e.a., 1988), pag. 28-29.
 • Roosendaalse kwartierstaten I; dVvR, jg. 20 (1999), nr. 34, pag. 16-17.
 • Roosendaalse kwartierstaten II; dVvR, jg. 21 (2000), nr. 36, pag. 30-32.
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal I; dVvR jg. 21 (2000), nr. 36, pag. 19-20.
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal II; dVvR jg. 21 (2000), nr. 37, pag. 20-23. Noot: samengesteld onder auspiciën van de Werkgroep Genealogie.
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal III; dVvR jg. 22 (2001), nr. 39, pag. 31-33. Noot: samengesteld onder auspiciën van de Werkgroep Genealogie.
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal IV; dVvR jg. 23 (2002), nr.41, pag.14-16
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal V; dVvR jg. 24 (2003), nr. 43, pag. 19-21.
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal VI; dVvR jg. 25 (2004), nr. 44, pag. 13-16.
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal VII; dVvR jg. 26 (2005), nr. 46, pag. 29-31.
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal VIII; dVvR jg. 26 (2005), nr. 47, pag. 24-30.
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal IX; dVvR jg. 27 (2006), nr. 48, pag. 53-56.
 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal X; dVvR jg. 27 (2006), nr. 49, pag. 46-50.
 • De voorouders van Piet Rampaart; dVvR jg. 28 (2007), nr. 50, pag. 52-53.
 • Een onderzoek naar de herkomst van de Roosendaalse familie van Nassau; dVvR jg. 29 (2007), nr. 52, pag. 3-8.
 • Huwelijksdispensatie Ossenblok-Ossenblok; LvZ 2010, pag. 46-52 en 2011, pag. 65.
 • Huwelijksdispensaties in de parochie O.L.V. Boodschap; LvZ 2007, pag. 67-90.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel I; OB&M 1994, pag. 54-58.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel II; OB&M 1995, pag. 12-19.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel III; OB&M 1996, pag. 64-69.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel IV; OB&M 1997, pag. 53-61.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel V; OB&M 1998, pag. 65-73.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel VI; OB&M 1999, pag. 71-73.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel VII; OB&M 2000, pag. 83-86.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel VIII; OB&M 2001, pag. 84-89.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel IX; OB&M 2002, pag. 89-94.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel X; OB&M 2003, pag. 81-89.
 • Huwelijksdispensaties te Sprundel XI; OB&M 2004, pag. 68-69.
 • Huwelijksdispensaties in de parochie Onze Lieve Vrouw Boodschap; LvZ 2007, pag. 67-90.
 • Huwelijkdispensaties Ossenblok-Ossenblok; LvZ 2010 pag. 47-53, 2011, pag. 65.
 • Marinus Melsen Praet, Oost-Indiëvaarder uit Sprundel; OB&M 2005, pag. 72-73.
 • Fragment genalogie van Ursel; NGV-WNB 1991, pag. 38-40.
 • Willem Marijnissen Boeren als eigenaar van het huis met brouwerij “de Wereld”; NGV-WNB 1992, pag 5-7.
 • Wedden dat …; NGV-WNB 1992, pag. 18.
 • Geen wettige reeden van weijgeringe aan een meerderjaarige dochter; NGV-WNB1992, pag.34.
 • Oude afstammingsreeksen I; NGV-WNB 1992, pag. 52-54.
 • Oude afstammingsreeksen II; NGV-WNB 1993, pag. 26-28 en 46-47.
 • Derde tweeling in West-Brabants gezin; NGV-WNB 1994, pag. 6-7.
 • Herbevestiging van huwelijken; dV 2002-2, pag. 9-12 en 2004-1, pag. 69-72.
 • Een huwelijkskluwen van twaalf personen; NGV-WNB, West-Brabanders onder elkaar, 2017, jg. 27, pag. 28-29.

E.G. Boeren en G. Haast

 • Huwelijksdispensaties te Roosendaal XI; dVvR jg. 28 (2007), nr. 51, pag. 48-52.

E.G. Boeren en F. Buijsen

 • Kwartierstaat van een eeuweling: Martien van Pul; in Grenzeloze Genealogie (red. J. Bastiaensen, 2012) pag.226-235 en bijbehorende CD-ROM.
 • Kwartierstaat van Henricus Smout (uitg. Koninklijke Heemkundige Kring Essen).
 • Kwartierstaat van Gerardus Petrus Meeusen (uitg. Koninklijke Heemkundige Kring Essen, 2000).

E.G. Boeren en P.G.A.M. Peeters-Veraart

 • Tak van Domburg uit het Rucphense geslacht Commissaris; Br.L. jg. 42 (1993), pag. 111-120 en 165-184.

P.G.A.M. Peeters-Veraart en E.G. Boeren

 • Het Rucphense geslacht Commissaris; jg. 44 (1995), pag. 131-140 en 230-237, jg. 45 (1996), pag. 22-33, 96-105, 183-192 en 219-227, jg. 46 (1997), pag. 23-32.
 • Het Rucphense geslacht Brouwers, ook wel de Brouwer; Br.L. jg 48 (1999) pag. 138-146; jg. 49 (2000), pag. 144-153, 228-236.

Genetica

M.C.J. Dekker, J.C. van Swieten, J.J. Houwing-Duistermaat, P.J.M.L. Snijders, E.G. Boeren, A.Hofman, M.M.B. Breteler, P.Heutink, B.A. Oostra en C.M. van Duijn

 • A clinical-genetic study of Parkinson’s disease in a genetically isolated community; J. Neurol (2003) 250, pag. 1056-1062.

E.G. Boeren

 • Boeren – I, Haplogroep E1b1b M215, Subhaplogroep M34; DNA-Brabant, DNA-project 2009 Oud-Hertogdom Brabant, pag. 121-122 (red. M. van den Cloot).

Heemkunde

E.G. Boeren

 • De bebouwingsgeschiedenis van de Achterstraat I; enkele oriëntatiepunten en huisnamen; dVvR, nr. 19 (1991), pag 34-36.
 • De bebouwingsgeschiedenis van de Achterstraat II; het Biggelaar-complex; dVvR, nr. 19 (1991), pag. 37-38.
 • De bebouwingsgeschiedenis van de Achterstraat III; Morrenhuisken; dVvR, nr. 19 (1991), pag. 39-43.
 • De bebouwingsgeschiedenis van de Achterstraat IV; De Lombaert in St. Annastraatje; dVvR, nr. 20 (1992), pag 26-29.
 • De bebouwingsgeschiedenis van de Achterstraat; V; een huis aan de zuidzijde van de Achterstraat, waar de (schut)bocht gestaan heeft; dVvR, nr. 21 (1992) pag. 23-25.
 • De bebouwingsgeschiedenis van de Achterstraat VI;den Engel op de Vlasmarkt; dVvR, nr. 21 (1992), pag 26-32.
 • De bebouwingsgeschiedenis van de Achterstraat VII; De Princes Royaele, den Ceurvorst van Brandenburgh en het daar tussen staande pnd op de Vlasmarkt; dVvR, 22 (1993), pag 15-23.
 • De bebouwingsgeschiedenis van de Achterstraat VIII; de Wilde Catte, later de Cleijne Catte op de Vlasmarkt; dVvR, nr. 23 (1993), pag 6-12.
 • Nogmaals de huizen Het Lammeken en De Orange Appel; dVvR, nr. 20 (1992), pag. 6.
 • Enige nieuwe gegevens betreffende de brandrampen te Roosendaal; dVvR, (1992), nr 21 (1992), pag. 49-50.
 • Roosendaalse Oost-Indiëvaarders I; dVvR, jg. 25 (2004), nr 45, pag. 30-32.
 • Roosendaalse Oost-Indiëvaarders II; dVvR, jg. 27 (2006), nr 48, pag. 11-14.
 • Een Roosendaalse familiefoto uit 1876; dVvR, jg. 29 (2008), nr 52, pag. 36-38.
 • Broeder Ludovicus, Johannes Baptist Boeren; dVvR, jg. 31 (2010), nr 57, pag. 38.
 • Brouwerij de Wereld in de Achterstraat; dVvR, jg. 36 (2015), nr 66, pag. 57-59.
 • Wolven gezien in Zegge; LvZ, 2015, pag. 7-11.
 • Huisje afgebrand in Zegge; LvZ, 2015, pag 13.
 • De strenge winter van 1800-1801; OB&M 2015, pag. 73-74.
 • In 1724 swaere haegelslagh in Sprundel; OB&M 2016, pag. 84-86.
 • Pater Cor Goetstouwers missionaris in het Apostolisch Vicariaat van Tanganika; de Spycker 2017, pag. 153-155.
 • De orkaan van 1845 maakt dodelijk slachtoffer in Zegge; LvZ, 2017, pag. 58-66.
 • Mevrouw Cor Kriesels-Mol op 100-jarige leeftijd overleden; LvZ, 2017, pag. 67-82.
 • Nuijts uit van Essendonc; het Spyckertje 2018, nr. 2, pag. 2-5.
 • Sprundel getroffen door blikseminslagen in 1873; OB&M 2019, pag. 59-61.
 • Slachtoffers van blikseminslagen in Sprundel in 1911; OB&M 2020, pag. 90-93.
 • Vele paarden en koeien vanuit Kalmthout naar Roosendaal gekomen toen het geallieerde leger te Kalmthout lag; Calmthoutania 2021, pag,22-24.
 • Aanvulling weer 1911; OB&M 2021, pag. 99-101.
 • Huizen aan de Bloemenmarkt; de nummers 2 en 4 (vervolg); dVvR, in druk.
 • Nachtvorst in de tweede helft van juni!; OB&M, geaccepteerd voor publicatie

E.G. Boeren en F. Buijsen

 • Joanna Tack († 1718) een Sprundelse kloosterzuster; OB&M 2021, pag. 81-82.

Chemie

E.G. Boeren

 • Quantitative analysis of trace components on solvent tails using MSS (P-P); Packard Application Report 81-5.
 • Analysis of C6-C7 fraction of crude oil with P-T-C/MDSS; Packard Application Report 81-10.
 • A rapid quantitative method  for the determination of diacetyl in butter cream; Packard Application Report 82-9.

E.G. Boeren en I. Bos

 • Analysis of aromatics in aqueous solution; Packard Application Report 81-10.
 • Analysis of tetrahydothiophene in natural gas; Packard Application Report

I. Bos en E.G. Boeren

 • Analysis of fatty acid methylesters; Packard Application Report 07.95.227 (1982).

E.G. Boeren, W. Heerma en J.K. Terlouw

 • The use of labelled analogues for the determination of mass spectrometric fragmentation mechanisms of cannabinoids; Organic Mass Spectometry 11 (1976) pag. 659-663.

F.S. El-Feraly, M.A. Elsohly, E.G. Boeren en C.E. Turner

 • Crystal and molecular structure of cannibispiran and its correlation to dehydrocnnibispiran; Tetrahydron 33 (1977) pag. 2373-2378.
  Constituents of cannabis sativa L. An improved method for the synthesis of dl-Cannabichromene; J. Heterocyclic Cemistry 15 (1978), pag. 699-700.

E.G. Boeren, M.A. Elsohly, C.E. Turner en C.A, Salemink

 • β-Cannabispiranol: A new cannabinoid phenol from Cannabis stiva L.; Experientia 33 (1978) pag. 698-700.

M.A. Elsohly, E.G. Boeren en C.E. Turner

 • (±) 9,10 Dihydroxy-Δ6a(10a)-tetrahydrocannabinol and (±) 8,9-dihydroxy-Δ6a(10a)-tetrahydocannabinol: two new cannabinods from Cannabis sativa L.; Experientia 34 (1978) pag. 1127-1128.

E.G. Boeren, M.A. Elsohly en C.E. Turner
Cannabiripsol: A novel Cannabis constituent; Experientia 35 (1979) pag. 1278.

H.N. Elsohly, E.G. Boeren, C.E. Turner, M.A. Elsohly

 • Constituents of Cannabis sativa L. XXIIII: Cannabitetrol, a new polyhydroxylated cannabinoid; The cannabinoids: chemical, pharmacologic and therapeutic aspects 1984 pag. 89-96.

C.E. Turner, M.A. Elsohly and E.G. Boeren

 • Constituents of cannabis sativa L. XVII. A review of the natural constituents; Journal of Natural products 43 (1980), pag. 169-234.

A.N.M. Dalemans and E.G.Boeren

 • Rapid and reproducible injections onto microbore columns; Journal of High Resolution Chromatography 7 (1984), pag. 703-706.

E.G. Boeren, R. Beijerbergen van Henegouwen, I. Bos and T.H. Gerner

 • Naphta analysis: The advantages of a specific olefin trap; J. Chromatoraphy, 349 (1985), pag. 377-384.

Patenten

E.G. Boeren en R. Beijersbergen van Henegouwen

 • Adsorption material for olefins, gas chromatography, method of selectively removing olefins from a mixture of hydrocarbons:
  USPatent# 4,652,280 (1985); European Patent# EP016853B1 (1985).

Cursussen en workshops

 • Cursussen genealogie, Gemeentearchief Roosendaal en (Bergen op Zoom)
 • Cursussen huizenonderzoek, Gemeentearchief Roosendaal
 • Workshop huizenonderzoek Stadsarchief Breda en Gemeentearchief Roosendaal

Genealogisch onderzoek als vrijwilliger uitgevoerd voor de Erasmusuniversiteit en gebruikt voor de dissertaties van:

 • C.M.A.A. Roks; Alzheimer’s disease. A genetic epidemiologic approach. ISBN 90-9014839-6.
 • N. Vaessen; Genetic determinants of diabetes and vascular complications. A population based approach. ISBN 90-9014791-8.
 • M.C.J. Dekker; A genetic-epidemiologic study of Parkinson’s disease. ISBN 90-901968-7.

Tentoonstellingen

E.G. Boeren en M. Broos

 • West-Brabant à la carte (2008); Tongerlohuys, Roosendaal; Langendijk op de kaarten van Adan, losbladige map. 

Bronbewerkingen

E.G. Boeren

 • Hoofdgeld Rucphen 1717 (OAR 60).
 • Hoofdgeld Vorenseinde 1717 (OAR 1119). Hoofdgeld Zegge 1717 (OAR 682).
 • Legger op het pondboek (cijnsboek) van de Langendijk
 • OAT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) Langendijk onder Rucphen, sectie L, bladen 1 tot en met 4 en sectie B, blad 1 gedeeltelijk.

Lidmaatschappen

 • Lid Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht-en Wapenkunde (KNGVGW)
 • Lid Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF)
 • Lid Koninklijke Heemkundige Kring Essen (België) en lid van de Raad van Bestuur
 • Lid Heemkundekring Nispen
 • Lid Heemkundekring den Lande van Zegge
 • Lid Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat (Sprundel)
 • Lid Heemkundekring de Vierschaer (Wouw)
 • Lid Heemkundekring de Drie Heerlijkheden (Zundert-Rijsbergen)
 • Lid Heemkundekring Broeder Christofoor (Oudenbosch)
 • Lid Oudheidkundige Kring Calmpthoutania (Kalmthout, België)
 • Lid Geschiedkundige Kring de Waterschans (Bergen op Zoom)
 • Lid Geschied-en Oudheidkundige Kring Stad-en Land van Breda
 • Lid Ons Voorgeslacht

Vriend van …

 • Stichting Vrienden van Museum Tongerlohuys
 • Stichting Vrienden van  Universiteitsfonds Utrecht

Lijst van afkortingen

Br.L. = De Brabantse Leeuw

dVvR = Periodiek van de heemkundekring de Vrijheijt van Rosendale

OB&M = Periodiek van de heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat (Sprundel)

dV = Periodiek van de heemkundekring de Vierschaer (Wouw)

LvZ = Periodiek van de heemkundekring den Lande van Zegge