Sint Christoffelgilde

Roosendaal had sinds 1611 een Kloveniersgilde. Op 6 april 1628 werd verzochten de ingezetenen van Nispen, Borteldonk en Rietgoir evenees een Kloveniersgilde te mogen oprichten.   De magistraat van Roosendaal en Nispen adviseerde positief op het verzoek van Nispen en een octrooi werd verleend door prins Frederik Hendrik van Oranje Nassau. In het boek de Roos is een ordonnantie van 26 januari 1630 opgenomen die de plichten en voorwaarden van het Nispene kloveniersgilde genaamd Sint Christoffel beschrijven {A. Jans; Oprichting van een cloveniersgilde voor Nispen, Borteldonk en Rietgoor. Ghulden Roos, jaarboek 11 (1951), pag. 74-76. Gegevens over het gilde in de Roosendaalse archieven zijn schaars. Hieronder enige gegevens uit het schepenbankarchief van Roosendaal en Nispen en gegevens uit de notariële archieven.


17 maart 1760
Jan Buurmans wonende te Essen vest het gilde van Sint Christoffel te Nispen in 18R erf te Nispen. Koopcontract: 21 januari 1760. Koopsom: 40 gld. Namens het gilde treden op:

  • Adriaan Suijkerbuijk, koning
  • Cornelis van Agtmaal, hoofdman

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img61}.

===

20 november en 11 december 1847
Publieke verkoop van een huis, erf en moestuin te Nispen, kadastraal F422 en F423 door het gilde van Sint Christoffel. Belendingen: O:en Z: Pieter Loos, W: de straat en N: een wegje. Het huis is door het gilde zelf gebouwd, de grond is in 1760 gekocht door Jan Buurmans. Het perceel is belast met een rente van 3 gld/jr te betalen op 20 juni aan de pastoor van Nispen voor de jaarlijkse zielenmissen van de overleden gildebroeders en voor Jan Buurmans als weldoener. Het huisje is verhuurd aan Nicolaas van Ginderen voor 15 gld/jr en aan Adriana Somers voor 14 gld/jr.

Namens het gilde treden op:

  • Christiaan van Agtmaal, bouwman
  • Antonij van der Ouderaa, hoefsmid
  • Adriaan Wesenbeek, arbeider
  • Pieter Loos, grutter
  • Cornelis Nelemans, timmerman

===