St. Jan Baptist Roosendaal

Huwelijksdispensaties wegens bloedverwantschap parochie St. Jan Baptist, Roosendaal