St. Jan Sprundel

Huwelijksdispensaties wegens bloedverwantschap parochie St. Jan, Sprundel