St. Lambertus Wouw

Huwelijksdispensaties wegens bloedverwantschap parochie St. Lambertus, Wouw